Mentorordning

En mentor kan hjælpe med at få din hverdag og dit uddannelsesliv til at fungere bedre i de perioder, hvor du oplever bump på vejen mod en gennemført uddannelse. Skriv til mentor@kbhsyd.dk, hvis du gerne vil have en mentor.

Mentorordningen på HF og VUC KBH SYD

Alle ved, at det nogle gange er svært at gå i skole. At der er perioder i ens liv, hvor det er uoverskueligt at komme ud af døren om morgenen, at møde til tiden, at få lavet alle sine afleveringer eller at koncentrere sig i undervisningen af den ene eller anden grund. Derfor har vi en mentorordning på KBH SYD. Alle elever, der har brug for det, kan få en mentor, mens de går i skole hos os.

”Vi vil have glade elever og glade lærere her på skolen, og vi vil have færre konflikter og forstyrrelser i undervisningen, og det kan mentorordningen medvirke til. Et mentorforløb er også for dig, der har svært ved at finde ud af, hvorfor du går her på skolen, og hvad dine ambitioner og mål er. I sådan en situation er det godt at begynde i et mentorforløb, så du finder din motivation”, siger Nikolaj Jack, som er initiativtager på mentorordningen.

Skriv til mentor@kbhsyd.dk, hvis du er elev på skolen og har brug for en mentor. Mentorene har tavshedspligt ved personlige samtaler.

Vi vil have elever, der trives

En mentor kan hjælpe med at få din hverdag og dit uddannelsesliv til at fungere bedre i de perioder, hvor du oplever bump på vejen mod en gennemført uddannelse. Det kan eksempelvis være at få sat struktur på hverdagen, få værktøjer til at løse konflikter eller at få gode tips til, hvordan man får tid til sine opgaver samtidig med, at man skal passe familie og arbejde.

”Vi vil gøre alt for at den enkelte gennemfører sin uddannelse og støtte op om den enkelte elev på en måde, der medvirker til, at eleven kommer et skridt nærmere de drømme, han eller hun har med livet”, fortæller Jacob Bogantes, der sammen med Nikolaj er koordinator for mentorkorpset.

Få en at snakke med om de svære ting

Med en mentor får du en at snakke med. En mentor er en, der hjælper med både de personlige og de faglige udfordringer, du møder gennem din uddannelse. Sammen med en mentor får du mulighed for at fokusere 100 procent på netop dine udfordringer. Ud fra dine behov og ønsker stykker vi det mentorforløb sammen, der passer til dig, uanset om du mangler motivation til at gå i skole eller har brug for rådgivning til et privat problem.

”Som mentor vil man gerne vejlede eleverne – man vil gerne være en, der hjælper og giver dem nye måder at se verden og tackle tingene på”, forklarer Elisabeth Holtse, der har været mentor i et halvt år. Elisabeth er ligesom de andre mentorer en erfaren person, der har gennemgået en efteruddannelse, har masser af livserfaring og som brænder for at hjælpe andre. Alle vores mentorer er dygtige undervisere i de fag, de underviser i, og de er alle personer, der har erfaringer med at hjælpe, støtte og rådgive andre. Det betyder, at du er sikret høj kvalitet, god støtte og stærk faglighed fra en voksen person med udgangspunkt i netop dine behov.

Få øget dit selvværd og din handlekraft

Med afsæt i vores pædagogiske grundlag, som bygger på nøgleordene medborgerskab, ligeværd og mægtiggørelse, arbejder mentorerne med motivation, metodeudvikling og løbende opfølgning, ligesom de løbende skaber aha-oplevelser og faglige succeser for de elever, der får en mentor.

Det skal være sjovt at tage en uddannelse

Samtalerne foregår i trygge rammer i vores særlige mentorlokaler på både Amager-afdelingen og Hvidovre-afdelingen. Vores mål er at øge den faglige og personlige selvtillid, som for mange også giver øget selvværd. Det handler i bund og grund om at øge motivationen til læring, og det handler om at få en hverdag med uddannelse og private udfordringer til at hænge sammen. Det skal være både spændende og lærerigt, men også positivt og sjovt at gå i skole og få en uddannelse.

Husk, det kan være en stor udfordring at få skolegang og hverdag til at hænge sammen.