Medborgerskab

Alt hvad vi gør på skolen præges af medborgerskab. Både i fagene, mellem fagene og uden for fagene.

Medborgerskab

Skolen har træning i medborgerskab som mål. Målet er, at vores kursister bliver øvede i at deltage i den demokratiske overvejelse i denne republikanske forstand. Dette skal ske i både teori og praksis og med udgangspunkt i skolens overordnede opgave. Alle ansatte og elever på skolen skal

  • opleve og bidrage med åbenhed over for hinandens forskellighed i forbindelse med dette mål.
  • oplever og bidrager til åbenhed og forskellighed
  • får øvelse i aktivt medborgerskab

Ligeværd og mægtiggørelse

På KBH SYD har vi som mål at alt hvad vi gør skal præges af medborgerskab. Vi har udvalgt to nøgle-begreber i forbindelse med medborgerskab, og de to begreber arbejder vi aktivt med på alle niveauer. Det er:

  • Ligeværd
  • Mægtiggørelse
Vi arbejder med medborgerskab i fagene, mellem fagene og uden for fagene.

Peter Zinckernagel, rektor

Eksempler på arbejdet med medborgerskab:

KBH SYD på Ungdommens Folkemøde 2018

Det er fedt at være med til ungdommens folkemøde. Vi får jo mulighed for at snakke med ledelsen, og vi bliver tvunget til at tage stilling til, hvordan vi synes at vores egen skole skal være, og folkemødet får os også til at reflektere over, hvordan samfundet skal være. Fx hvordan sundhedssektoren eller uddannelses-sektoren skal være. Og bare generelt, hvordan vi synes, at Danmark skal fungere - fortæller Signe, der læser Vinter-Hf.
HF-eleverne har været på Ungdommens Folkemøde som led i skolens fokus på medborgerskab. Læs om de to dage på UFM her:
KBH SYDs store hjørnetelt var fyldt og summede af aktivitet på Ungdommens Folkemøde
Vi havde inviteret aktivister til at fortælle om, hvordan det er at være aktiv aktivist: hvad driver dem, hvad får de ud af det, hvorfor gør de det og...
Vi sparker Ungdommens Folkemøde i gang med tale af tidligere statsminister Poul Nyrup, og paneldebat arrangeret af P3 nyheder med bl.a. Esben Bjerre, ...