Medborgerskab

Alt hvad vi gør på skolen præges af medborgerskab. Både i fagene, mellem fagene og uden for fagene.

Medborgerskab

Skolen har træning i medborgerskab som mål. Målet er, at vores kursister bliver øvede i at deltage i den demokratiske overvejelse i denne republikanske forstand. Dette skal ske i både teori og praksis og med udgangspunkt i skolens overordnede opgave. Alle ansatte og elever på skolen skal

  • opleve og bidrage med åbenhed over for hinandens forskellighed i forbindelse med dette mål.
  • oplever og bidrager til åbenhed og forskellighed
  • får øvelse i aktivt medborgerskab

Ligeværd og mægtiggørelse

På KBH SYD har vi som mål at alt hvad vi gør skal præges af medborgerskab. Vi har udvalgt to nøgle-begreber i forbindelse med medborgerskab, og de to begreber arbejder vi aktivt med på alle niveauer. Det er:

  • Ligeværd
  • Mægtiggørelse

Eksempler på arbejdet med medborgerskab:

Vi arbejder med medborgerskab i fagene, mellem fagene og uden for fagene.

Peter Zinckernagel, rektor
I de seneste dage har de nye vinter-HF klasser startet deres medborgerskabforløb i Hvidovre og på Amager. Her blev der diskuteret hvad medborgerskab e...