Studievejleder

Studievejledningen på Kbh Syd søger en vejleder - er det dig?

I samarbejde med lærere, ledelse og administrativt personale arbejder vejlederne med fastholdelse af nuværende og rekruttering af nye kursister.

Arbejdsopgaverne består primært i at afholde indskrivnings-, fraværs- og trivselssamtaler med kursister.

Du får indblik i skolens administrative maskinrum og skal desuden aktivt bidrage til udvikling af vejledningen, og arbejdet med implementering af vore værdier om medborgerskab. Derudover skal du være med til at pleje kontakten til vore eksterne samarbejdspartnere og til markedsføring af skolens tilbud.

I vejledningsarbejdet møder du unge med et mangfoldigt vejledningsbehov, vi både servicerer og sanktionerer, og arbejdet er både givende og krævende.

Stillingen er en fuldtidsstilling og du skal primært fungere som vejleder på vor Hvidovre-afdeling. Tiltrædelse snarest muligt.

Er du interesseret i at blive en del af vort vejlederteam, så send en ansøgning til Chef for HR & Service Selim Lalicic på sla@kbhsyd.dk.

Ansøgningsfristen er d. 08.09. 2017.

Har du spørgsmål til stillingen så send gerne en mail til leder af vejledningen Luise Ralfkiær på LRA@kbhsyd.dk.

To skoler (midt på Amager og ved Åmarken Station)

HF & VUC København Syd er en skole i udvikling. Vi består af to afdelinger, den ene på Amager, ved Tårnby Station, den anden i Hvidovre, ved Åmarken Station.

Ca. 2.500 mennesker er i gang med en uddannelse hos os. Vores tilbud spænder vidt, fra 2-årig HF, HF- enkeltfag og GSK til Almen voksenuddannelse (AVU), Forberedende voksenuddannelse (FVU) og ordblindeundervisning (OBU).

 Vi er ca. 150 ansatte, og alle er ansat i institutionen som helhed.