AVU-lærere

Vil du være med til at udvikle vores AVU (9.-10. klasse)?

Vores opgave på HF & VUC København Syd er at inspirere og hjælpe vores kursister, så de

  • oplever og bidrager til åbenhed og forskellighed
  • får træning i medborgerskab
  • virkeliggør deres drømme gennem uddannelse

Der sker meget inden for den almene voksenundervisning, og på København Syd ser vi helt nye opgaver og muligheder på AVU-området i de kommende år. Derfor arbejder vi målrettet på at udvikle vores pædagogik og vores tilbud.

Vi er i færd med at implementere en gennemgribende digitalisering i undervisningen, og synlig læring samt træning i medborgerskab integreres i alle fag.

 Vi søger lærere, der:

  • besidder stærke faglige og socialpædagogiske kompetencer, og gerne med undervisningskompetence i flere fag
  • har en systematisk tilgang til undervisning og evaluering
  • trives i arbejdet med vidt forskellige kursister der skal vejledes og motiveres i læringssituationen
  • er indstillede på tæt team-samarbejde og har lyst til at indgå i udviklingsprojekter
  • kan indgå i den samlede skoles arbejde/aktiviteter
  • er indstillede på at deltage i kompetenceudviklingsforløb

Fag: Matematik, Naturvidenskab, Engelsk, Dansk, Dansk som Andetsprog og Samfundsfag

Tiltrædelse 1. august

Ansøgningsfrist: 1. maj, 2017

Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte uddannelseschef Karina Bek på mail: kbb@kbhsyd.dk eller tlf: 5356 3610.

Din ansøgning skal sendes på mail med vedhæftning af CV og eksamenspapirer til vores mailadresse: job@kbhsyd.dk. 

Skriv dine fag i emnefeltet.

HF & VUC København Syd betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingerne.

To skoler (midt på Amager og ved Åmarken Station)

HF & VUC København Syd er en skole i udvikling. Vi består af to afdelinger, den ene på Amager, ved Tårnby Station, den anden i Hvidovre, ved Åmarken Station.