AVU-lærere (særligt i dsa, matematik og naturfag)

Vil du være med til at udvikle vores AVU (9.-10. klasse)? -og har du undervisningskompetence i flere fag, herunder meget gerne dansk som andetsprog, matematik eller naturfag?

Vil du være med til at udvikle vores AVU (9.-10. klasse)?

 -og har du undervisningskompetence i flere fag, herunder meget gerne dansk som andetsprog, matematik eller naturfag? – måske har du også nye ideer til hvordan kursister motiveres gennem e-learning?

Vores opgave på HF & VUC København Syd er at inspirere og hjælpe vores kursister, så de

  • oplever og bidrager til åbenhed og forskellighed
  • får træning i medborgerskab
  • virkeliggør deres drømme gennem uddannelse

På KBH SYD ser vi helt nye opgaver og muligheder på AVU-området i de kommende år. Derfor arbejder vi målrettet på at udvikle vores pædagogik og vores tilbud.

Hos os integreres træning i medborgerskab i alle fag. Og vi tilrettelægger undervisningen ud fra principperne i synlig læring.

Vi søger lærere (særligt i dsa, matematik og naturfag), der

  • besidder stærke faglige og socialpædagogiske kompetencer
  • har en systematisk tilgang til undervisning og evaluering
  • trives i arbejdet med vidt forskellige kursister som skal vejledes og motiveres i læringssituationen
  • er indstillede på tæt team-samarbejde og kompetenceudvikling
  • har lyst til at indgå i udviklingsprojekter, fx omkring vores e-learningskoncept

Tiltrædelse 1. januar, 2018

Ansøgningsfrist: 5. november, 2017

Ansættelsessamtaler: uge 45-47 (to runder)

Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte uddannelseschef Karina Bek på mail: kbb@kbhsyd.dk  eller tlf: 5356 3610.

Din ansøgning skal sendes på mail med vedhæftning af CV og eksamenspapirer til vores mailadresse: job@kbhsyd.dk

Skriv dine fag i emnefeltet.

HF & VUC København Syd betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingerne.

To skoler (midt på Amager og ved Åmarken Station)

HF & VUC København Syd er en skole i udvikling. Vi består af to afdelinger, den ene på Amager, ved Tårnby Station, den anden i Hvidovre, ved Åmarken Station.

Ca. 2.500 mennesker er i gang med en uddannelse hos os. Vores tilbud spænder vidt, fra 2-årig HF, HF-enkeltfag og GSK til Almen voksenuddannelse (AVU), Forberedende voksenuddannelse (FVU) og ordblindeundervisning (OBU).

Vi er ca. 160 ansatte, og alle er ansat i institutionen som helhed.