Kvalitet og fastholdelse

Lavere fravær og bedre fastholdelse

Vi arbejder aktivt på at sænke fraværsprocenterne og samtidig øge fastholdelsen på skolen.

Vi har fx vejledere knyttet til alle klasser, vi har tilbud om enesamtaler i vejledningen, vi har indført klassecoaches til de klasser, som har brug for støtte for at fungere bedre og vi har mentorstøtte og andre særtilbud til de elever som har det svært.

Derudover har vi igangsat flere tiltag i undervisningen, som vi betragter som en del af fastholdelsen.

Læs mere i handleplanen for lavere fravær.

Eller, læs mere i den overordnede fastholdelsesstrategi.