Priser på fag

Deltagergebyr

UDDANNELSE

PRIS

2-årig HF Gratis
HF-enkeltfag - biologi, dansk, engelsk, fysik, geografi, historie, kemi, matematik, psykologi, religion, samfundsfag 450 kr. *)
HF-enkeltfag - øvrige fag 1100 kr.
AVU - dansk, dansk som andetsprog, engelsk, historie, matematik, naturvidenskab, samfundsfag og tysk 120 til 240 kr.
AVU - øvrige fag 1200 kr.
FVU - Forberedende voksenundervisning i læsning og matematik Gratis
Ordblindeundervisning Gratis
E-learning Samme pris som HF og AVU
Pædagogpakken: (dansk A, engelsk B, samf C og psyk C) 1800 kr.
Socialrådgiverpakken: (dansk A, engelsk B, samf C, samf B og psyk C) 2250 kr.
Sygeplejerskepakke: (dansk A, engelsk B, biologi C, biologi B og psyk C)  2250 kr.
 Politipakken  

*) Beløbet tilbagebetales til kursister, der afslutter en hel hf eller en af de pakker, der er adgangsgivende til mellemlange videregående uddannelser.