Fag og niveau på HF og AVU

Fag på HF-enkeltfag:

 På HF-niveau kan du læse en bred vifte af fag heriblandt kemi, fysik, matematik, erhversøkonomi, dansk og engelsk. Se den fulde liste her neden under. 

I nogle tilfælde udbydes fagene kun som e-learning. Læs mere her: HF e-learning

HF-enkeltfag:

Biologi C
Biologi B
Dansk A
Design C
Engelsk B
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Fysik B
Fysik C
Geografi C
Historie B
Idræt B
Idræt C
Kemi B
Kemi C
Matematik A (e-learning)
Matematik A GSK
Matematik C
Mediefag C
Musik C
Psykologi C
Psykologi B 
Religion C
Samfundsfag B
Samfundsfag C

 

NB) Hvis der er for få tilmeldte til et fag, kan det betyde, at holdet ikke bliver oprettet.

 

Fag på 2-årig HF:

Fag på AVU (9.-10. klasse for voksne)

Ordblindeundervisning og FVU-fag

OBU- og FVU-fag:

Dansk for ordblinde
Engelsk for ordblinde
FVU Læsning (Dansk)
FVU Regning (Matematik)

NB) Hvis der er for få tilmeldte et fag, kan det betyde at holdet ikke bliver oprettet.