Corona-information

Find corona-information på KBH SYD

Nyeste opdateringer 

Besøg på skolen

 • Du skal påvise negativ test / gyldigt coronapas, når du besøger skolen som gæst/pårørende. 

Corona-opdatering d. 14. juni:

 • Ikke længere krav om mundbind. (Det vil fortsat være en ret for pædagogisk personale i dagtilbud og i grundskolen at bære visir)
 • Det er muligt at undervise på tværs af klasser eller klassetrin.
 • Anbefalinger om afstand i dagtilbud, grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser ophæves.
 • Fortsat fokus på at efterleve sundhedsmyndighedernes generelle smitteforebyggende anbefalinger for hygiejne, rengøring og udluftning mv., som beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning COVID-19: Forebyggelse af smittespredning.
 • Krav om test: Hvad angår krav og opfordring gælder, at elever, kursister, deltagere over 12 år og medarbejdere ved fremmøde skal kunne vise et negativt testresultat, som ikke er mere end 72 timer gammelt. Læs mere om krav til test på UVM
  • Der vil være mulighed for medarbejdere og elever at foretage selvtest på skolen.

Læs mere her: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/jun/210611-dagtilbud--skoler--efterskoler-og-uddannelsesinstitutioner-vender-tilbage-til

Tjek Edulife eller hør din lærer ad, hvis du er i tvivl om noget.

Du kan undtages fra test-kravet, hvis du:

 • af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19
 • som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19
 • tidligere har været smittet med covid-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang de kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller antigentest for covid-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 180 dage gammelt, eller kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19. Et vaccinationsforløb mod covid-19 anses for gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis.

Find attest-for-fritagelse på Edulife ved at søge på "fritagelse for test"

-------------------------------

Generel corona-info på HF & VUC København Syd

Gælder i det tilfælde at undervisningen foregår på skolen:

Hvornår skal man blive hjemme?
Hvis man er syg, eller er nær kontakt til en smittet. Læs mere om hvad det vil sige at være nær kontakt på sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/da/corona/Hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/Naere-kontakter

Hvornår har man ret til nødundervisning?
Hvis man er hjemme, fordi man er syg med Covid-19, eller fordi man har været i nær kontakt og skal testes for Covid-19. Man har også ret til nødundervisning, hvis man har et barn, der er syg med Covid-19 eller hjemsendt pga. Covid-19.

Hvem skal man kontakte, hvis man ikke kan komme i skole, fordi man er hjemme og har ret til nødundervisning?
Man skal kontakte sin lærer i Ludus og fortælle, hvorfor man er hjemme og ønsker nødundervisning. Man skal også sige, hvornår man forventer at være tilbage.

Hjemsendelse og nødundervisning
Ved hver episode hvor vi får kendskab til en elev eller medarbejder, der er testet positiv, så inddrager vi styrelsen for patientsikkerhed. Beslutninger om midlertidig genoptagelse eller forlængelse af nødundervisning:

Som elev skal du følge med på Edulife: https://edulife.kbhsyd.nu/

------------------------------------------------

Regel om mundbind pr. 29.10.2020

Elever og kursister og ansatte skal børe mundbind, når de opholder sig i kantine, på gange, øvrige fællesarealer el.lign.

Læs Sundhedsstyrelsens anbefalinger pr. 17. september her.

Følg med på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

Brev fra Børne og Undervisningsministeren d.22.9.2020

Forholdsregler på HF & VUC København Syd

Undervisningen er i gang, men vi skal fortsat overholde retningslinjerne

De vigtigste retningslinjer er:

 • Sprit din arbejdsstation af når du kommer (både medarbejdere og elever)
 • Sprit din arbejdsstation af når du går (både medarbejdere og elever)
 • Lærerne spritter håndtaget på klasseværelset af når du kommer og går
 • Hold orden og undgå at der ligger løse papirer mm. i lokalerne
 • Hold fysisk afstand
 • Hold til højre på alle gange og trapper
 • Man skal bære mundbind i kantinen, når man køber mad og står i kø (fra d.22.9.)

Og uddybende retningslinjer er:

 • Fortsat fokus på håndhygiejne, hosteetikette mv.
 • Afstandskriteriet på 1 meter og i nogle tilfælde 2 meter gælder stadig – dog ikke i undervisningslokaler.
 • Klasseværelser er undtaget for afstandskriteriet, hvor der gerne må være et hold uanset antal kursister, som sidder i samme retning eller med afstand.
 • Man må gerne skifte lokale og hold under hensyn til hygiejneregler – dette gælder for kursister i faste klasser, på valgfag og enkeltfagsskursister.
 • Ved gruppearbejde med ansigt til ansigt gælder afstandskriteriet på 1 meter.
 • Ved udendørsaktiviteter kan vi være lidt mere afslappede i forhold til antal af deltagere, men afstandskriteriet på 1 meter gælder stadig.
 • Der ophænges spritdispensere ud for hvert lokale, som skal bruges inden man går ind i lokalet.
 • Der opsættes papir og sprit i lokalet, hvor hver enkelt kursist aftørrer kontaktflader på sin plads inden undervisningens start.
 • Som udgangspunkt skal alle kursister deltage i undervisningen.
 • Kursister, der efter en konkret individuel vurdering om symptomer eller smitte skal blive hjemme, skal modtage fjernundervisning.
 • Bor man i husstand med en person, der er i øget risiko, kan man i udgangspunktet godt deltage i undervisning. Det er ens eget ansvar at sørge for ikke at blive smittet (afstand, hygiejne mv.).
 • Kantinen kan benyttes under hensyn til afstands- og hygiejneregler.
 • Personale skal holde minimum 1 meters afstand til kollegaer.

FAQ på undervisningsministeriets hjemmeside

For gymnasiale uddannelser:

For voksen- og efteruddannelse (VEU og AVU):