Corona-information

Fra 1. feb 2022 - slut med krav om mundbind 

Fra tirsdag d. 1.2.2022 er der ikke længere krav om brug af mundbind/visir og fremvisning af gyldigt coronapas.

Fra 25. januar - Anbefalinger fra SSI er følgende:

Ved betydelige symptomer

  • Der anbefales selvisolation fra symptomdebut og PCR-test snarest.
  • Ved positivt testsvar fortsættes selvisolation til symptomophør, dog ikke kortere end 4 døgn fra testtidspunkt.

Ved positiv test hos asymptomatiske eller let symptomatiske

  • Ved positiv antigen- eller PCR-test anbefales selvisolation i 4 døgn fra testtidspunkt.
  • Ved positiv antigentest anbefales PCR-test snarest mulig.
  • Udføres PCR som første test, skal der ikke selvisoleres i ventetiden på PCR-svar.
  • Hvis der opstår betydende symptomer fortsættes selvisolation til symptomophør, dog ikke kortere end 4 døgn fra testtidspunkt.

Ved husstandskontakt til smittet

  • Der anbefales antigentest eller PCR test 3 døgn efter den smittede persons testtidspunkt. Husstandskontakter (nære kontakter) er undtaget selvisolation.

Særligt i forbindelse med vintertermin 2021/2022

Jf. §2, har skolens leder ret til at udsætte og aflyse prøver, hvis en elev er syg på prøvetidspunktet, og jf. §4, skal skolen, såfremt en elevs prøve aflyses, i stedet tildele en afsluttende standpunktskarakter, som ophøjes til prøvekarakter.

Dette gælder for elever på AVU og HF – herunder både elever på den 2-årige HF, HF-enkeltfag og e-learning.

Læs mere her https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2133

Fravær - hvis du er nær kontakt

Du skal selv notere årsagen for fravær i LudusWeb - også når det er coronarelateret. Din corona-bemærkning i Ludusweb vil blive vurderet, og der vil blive taget hensyn til dette i forhold til dit samlede fravær.

 -------------------------------

FAQ på undervisningsministeriets hjemmeside

For gymnasiale uddannelser:

For voksen- og efteruddannelse (VEU og AVU):