Bestyrelse

  • Birgit Lise Andersen Næstformand

  • Emir Jevric Medarbejderrepræsentant med stemmeret

  • Kirsten Anette Falk Selvsupplerende

  • Klaus Nørskov Formand

  • Lars Vestergaard Christiansen Medarbejderrepræsentant uden stemmeret

  • Oliver Holst Bestyrelsesmedlem valgt af Kursistrådet på Amager (med stemmeret)

  • Peter Zinckernagel Rektor, medlem uden stemmeret

  • Sarah Duarte Bestyrelsesmedlem af elevrådet på Hvidovre-afdelingen

  • Vagn Majland Udpeget af Regionen

  • Özkan Kocak Udpeget af Regionen

Bestyrelsen kan kontaktes via rektor Peter Zinckernagel pz@kbhsyd.dk 

Vedtægter

Forretningsorden

Referater fra bestyrelsesmøder

Dagsordnerne ses i referaterne.

2017

2016

2015

 12. dec.   17. dec
9. nov. 6. dec 10. nov
 5. okt 7. okt  16. sep
 17. juni 2. juni 9. juni
 30. mar 29. mar 23. marts

 

2014

2013

2012

10. dec 11. dec  12. dec
5. nov 20. nov  
18. sep 25. sep  
17. juni 26. aug  
12. maj 19. juni  
20. mar 30. apr  
  20. mar  
  7. feb