Bestyrelsen

HF & VUC København Syd er en selvejende institution under staten. Vores bestyrelse har det overordnede ansvar for strategi, mission og vision samt drift og virksomhed, og det er bestyrelsen, der ansætter rektor. 

Det er bl.a. bestyrelsen, der træffer beslutninger om vores udbud af uddannelser og aktiviteter, godkender budgetter og regnskab og godkender studie- ordensregler, kvalitetssystemer og retningslinjerne for den pædagogiske udvikling. Bestyrelsesmedlemmer er valgt for en periode på fire år og afholder mindst fire årlige møder.

Bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesformand
Per B. Christensen
Formand (selvsupplerende)
bestyrelse
Birgit Lise Andersen
Næstformand (selvsupplerende)
bestyrelse
Laila Emiliussen-Hougaard
Rektor
Bestyrelsesmedlem
Trine Fuglsang
Udpeget af Københavns Professionshøjskole
Billede af bestyrelsesmedlem
Maria Brandt Avnskjold
Udpeget af kommunen
Billede af bestyrelsesmedlem
Hediye Temiz
Udpeget af regionen
Billede af bestyrelsesmedlem
Emir Jevric
Valgt af medarbejderne (stemmeret)
Billede af bestyrelsesmedlem
Christian Johnsen
Valgt af medarbejderne (ej stemmeret)
Jessica Bundgaard Hansen
Bestyrelsesmedlem valgt af Kursistrådet på Amager (med stemmeret)
Bjarke Egebo Koltze
Bestyrelsesmedlem valgt af Kursistrådet på Hvidovre (ej stemmeret)