Vi styrker dialogen mellem elever og ledere

27.09.2018

På Folkemødet afholdt vi de to første dialogmøder mellem elever og ledelse på KBH SYD. Fremover afholdes et månedligt møde på hver skole-afdelingen, der er åbent for alle interesserede.

Mødedatoer i indeværende semester er:

Amager-afdelingen (mødelokalet på 1.sal):

  • 3.okt 14-15
  • 13. nov. 14-15
  • 12. dec. 14-15

På Hvidovre-afdelingen (mødelokale på 2.sal):

  • 4. okt. 14-15
  • 22. nov. 14-15
  • 11. dec. 14-15

Intentionen med møderne er at styrke den direkte dialog mellem elever og ledelse og diskutere emner, der er relevante for eleverne og diskutere skolens retning og hvordan vi styrker studiemiljøet på KBH SYD og for at alle kan få deres stemme hørt ifht hvordan vi gør vores skole til et rart og godt sted at være og et godt miljø for.

Det er en vigtig del i at være en medborgerskabs-skole er at styrke elevernes stemme. Så hermed en åben invitation til alle elever: Kom og bland jer til dialogmøderne.

Mail til at understøtte dialogmøderne

Er du forhindret i at deltage til møderne, så har vi åbnet en mail, hvor du kan skrive til ledelsen med dit forslag til et emne, der skal tages op i dette forum.

Mailen hedder: dialog@kbhsyd.dk 

Mvh Peter Zinckernagel, rektor