Valgdebat får eleverne til stemmeboksen

20.05.2019

Valgdebatterne på HF & VUC København Syd skal få de unge til stemmeboksen

KBH SYD har det sidste halv-andet år haft fokus på medborgerskab. Eleverne skal prøve, hvordan det er at blande sig i valgdebatten - det skaber mod til at bidrage og mod til at blande sig, også uden for skolen. Derfor har det været naturligt for HF & VUC København Syd at invitere til debat op til valgkampen. Og skolen er derfor også til stede igen i år på Ungdommens Folkemøde med en stor stand under navnet ”Bland dig!”. 

Midt i maj har alle skolens elever derfor været valgdebat på begge KBH SYDs to afdelinger, Amager-afdelingen og Hvidovre-afdelingen. Læs om valgdebatten 2019 på Hvidovre-afdelingen her.

Engagerede elever
"Husk at stemme,” sagde Rektor Peter Zinckernagel, før debatten på KBH SYDs Amagerafdelingen gik i gang. "Jeres stemme tæller lige så meget som andres. Jeres stemme kan faktisk gøre en forskel."

På Amager-afdelingen var Martin Henriksen fra DF, Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet, Martin Geertsen fra Venstre og Rosa Lund fra Enhedslisten inviteret. Journalist Abdel Aziz Mahmoud var moderator. Han jokede med politikerne og holdt dem i stram debat-snor.
"Et spørgsmål, et svar, måtte han gange understrege, da debatten rigtig tog fat og elevernes spørgsmål blev flere og flere".

Det var eleverne selv, der havde valgt de emner, som politikerne skulle forholde sig til: Klima, velfærd og inte-gration. Der blev stillet spørgsmål til minimumsnormeringer i daginstitutionerne, bebyggelse på Amager Fælled og nye ungdomsboliger på Amager. Flere stillede spørgsmål til, om politikerne ville forpligte sig på en mere progressiv klimapolitik. Og mange ytrede deres bekymringer for paradigmeskiftet på udlændinge og integrationsområdet, og hvad det vil få af konsekvenser.

I øjenhøjde med politikerne
Politikerne svarede det bedste, de havde lært i jagten på stemmer. "Jeg synes, at det kan mærkes, at der er valgkamp, de bliver distancerede, og man kan ikke rigtig se, hvor de hører til på fløjene. Det bliver populistisk”, sagde eleverne Mie, Katja og Sara efter debatten. De tre elever syntes, at det var Martin Henriksen fra DF og Rosa Lund fra Enhedslisten, der tydeligst kom ud med deres politiske holdninger. På trods det, var de meget tilfredse med debatten. "Jeg synes, man kommer i øjenhøjde med politikerne, og det bliver tydeligere, hvad de mener.

Valgdebat gør eleverne mere politisk bevidste
"Jeg synes, det er vigtigt, at vi som elever bliver hevet med til debatter som denne, sagde Rikke, der læser HF. "Så kan vi få luftet vores bekymringer, og måske blive mere politisk bevidste. Jeg tror bestemt, at de elever, som ellers ikke ville have stemt, nu kommer op ad sofaen og hen til stemmeboksen. Det var Katja, Mie og Sara enige i. De af vores klassekammerater, der ikke er politisk in-teresserede får en bedre idé om, hvad de skal stemme. Og det er vigtigt at de stemmer, siger de tre piger.