Undervisere inspireres til gennemførselstiltag af udenlandske skoler

19.06.2019
Undervisere på KBH SYD har på en studietur til henholdsvis Oslo og New York fået inspiration til at løse nogle af de gennemførselsudfordringer, skolen oplever. De udenlandske gymnasier bruger nemlig meget energi på både tilstedeværelse og trivsel.

Udenlandske skoler såsom Urban Academy i New York og Ullern Videregående Skole i Oslo sætter stort fokus på personlig og social trivsel for at fremme et godt fremmøde, og derfor har blandt andre HF-underviser og projektleder Tina Simonsen og HF-underviser Trine Jørgensen været på inspirationstur. Fælles for skolerne er det familiære bånd og kreative take på uddannelse, men temaerne forvaltes vidt forskelligt.

“Det der imponerede mig mest var, at alle tre norske skoler så mennesket frem for eleven”, fortæller Tina Simonsen, som er underviser og projektleder for gennemførsel på skolen.

Holistisk menneskesyn og høj tilstedeværelse
Tina Simonsen var en del af gruppen, der besøgte Nesodde Videregående Skole, Ullern Videregående Skole og Elvebakken Videregående Skole i Norge. De tre skoler kan nemlig alle bryste sig af tårnhøje tilstedeværelsesprocenter. Sammen med fem kolleger deltog Tina i oplæg om skolerne og i undervisningen, ligesom de mødte både elever og lærere til en snak om, hvordan skolen faciliterer den trivsel, der gør, at eleverne dag efter dag møder op.

“Det der imponerede mig mest var, at alle tre norske skoler så mennesket frem for eleven”, siger Tina og fortæller om skoler, hvor en forebyggende indsats fylder meget i hverdagen. Eleverne følges tæt hele vejen gennem uddannelsesforløbet, og hvis en elev oplever udfordringer - hvad enten scenen er hjemmet eller skolen, så bliver han eller hun mødt af en af husets specialister. Der er nemlig tilknyttet både sundhedsplejersker, psykologer og coaches, der har til opgave at hjælpe.

Samtidig akkompagneres specialisterne af et mentorelevkorps, hvis formål er at styrke særligt de sociale bånd, som kan gøre hele forskellen, når det er svært at svinge rygsækken over skulderen om morgenen.
Eleverne kan relatere til hinanden, og samtidig er der en vis prestige i at være mentor, og derfor har ordningen en dobbelt effekt.

På Ullern Skole i Oslo står et team klar til at gribe de elever, der slås med lidt på den personlige front.

Pizza math skaber relationer og resultater
Ligesom Ullern Videregående Skole går Urban Academy i New York også anderledes til værks end den gængse skole, og derfor var HF-underviser Trine Jørgensen på besøg der tidligere på året.

“Skolen er ovenpå en række afbrudte uddannelsesforløb den mulighed, de unge har for at få en uddannelse”, fortæller hun og beskriver en skole, hvor klasserne er meget mindre, end vi typisk ser dem i Danmark. Familiariteten er i højsædet, alle kender alle, og dét har en betydning for eleverne. Skolen er ikke bare en uddannelsesinstitution - det er også et sted, hvor man plejer sine nære relationer.

“To gange om ugen holder en matematiklærer eksempelvis “pizza math” i en time. Så spiser de pizza sammen, mens underviseren hjælper med forskellige matematiske problemer”, fortæller Trine Jørgensen.

“Det var vildt inspirerende, at Urban Academy var så kreative”, fortæller hun og tilføjer, at det særligt gør sig gældende i den skemalagte undervisning. Her har man vendt den traditionelle tavleundervisning på hovedet, hvilket betyder, at lærerne arbejder mere undersøgelsesbaseret. I praksis betyder det, at læreren ikke underviser i en række regler og formler for så at vise hen til en løsningsmodel og derefter give eleverne opgaver. I stedet stiller lærerne eleverne over for et problem og klæder dem så på, til selv at kunne researche sig frem til en måde at løse problemet på. Eleverne får en anden læringsoplevelse end den, de har haft i andre undervisningsforløb, hvor deres erfaring er, at de fejlede. Og ifølge skolens medarbejdere er resultatet af det, at eleverne får selvtillid af på den måde selv at tage ansvar for egen læring.

KBH SYD HF & VUC kan lære meget
For både Tina og Trine har studieturene avlet stor inspiration til, hvordan KBH SYD kan blive en endnu bedre skole.

“Jeg er blevet bekræftet i, at vores gennemførelsesstategi kan realiseres i praksis, for det så vi på skolerne i Oslo”, fortæller Tina. “Fra næste år afholder vi trivselsmøder hver 14. dag, hvor teamleder, gennemførselsenheden og undervisere deltager. Her er eleven som menneske i fokus, og idéen er at skabe en form for struktur for elevens trivsel”.

På KBH SYD er der allerede et dedikeret mentorhold, men idéen om et elevmentorkorps tiltaler også Tina, der ser store muligheder i at prøve det projekt af engang i fremtiden.

For Trine var bruddet med den traditionelle undervisning det, der virkelig satte tankerne i gang: “Jeg synes egentlig, vi er rigtig gode til at opbygge relationer til kursisterne på trods af holdstørrelserne, men det kunne være så fedt at skabe flere succesoplevelser gennem undersøgelsesbaseret undervisning”.

“Vores største udfordring på KBH SYD er gennemførsel”, fastslår Tina. “Men vi kan ikke se det som et enkeltstående problem. For at løse det er vi nødt til at anskue problemet fra flere perspektiver, og en af vores hypoteser er jo, at hvis vi løser tilstedeværelsesudfordringen, så kan vi nå et godt stykke ad vejen. Vi skal alle gøre en indsats for at sørge for, at vores elever har det godt her, og vi har ikke råd til at lade være”.

“Jeg synes egentlig, vi er rigtig gode til at opbygge relationer til kursisterne på trods af holdstørrelserne, men det kunne være så fedt at skabe flere succesoplevelser gennem undersøgelsesbaseret undervisning”, fortæller underviser Trine Jørgensen (th.).