Tværgårende projekt på KBH SYD skal få elevernes fravær ned

19.03.2019

I 2018 blev der på HF & VUC København Syd søsat et tværgående projekt, der arbejder for at nedbringe det gennemsnitlige fravær blandt KBH SYDs elever. Projektet går på tværs af undervisningen, vejledningen og studieadministrationen - og med elevinddragelse.

Fortsat fokus på gennemførelse, studieparathed og læring

KBH SYD har dog længe haft fokus på styrke elevernes gennemførsel, studieparathed og læring, således at eleverne færdiggør deres ungdomsuddannelse og enten kommer videre i uddannelse eller job. Der har derfor været iværksat forskellige tiltag på skolen for at styrke elevernes mulighed for gennemførelse, herunder mentorordning, interesseklasser (sport og e-sport) og opstartsprogram for nye elever, der giver dem læringsredskaber og styrker deres studieparathed. De tiltag styrkes fremadrettet i det tværgående projekt.

De unge vil rigtig gerne have en uddannelse

Rigtig mange unge starter på KBH SYD med masser af gå-på-mod, og vil rigtig gennemføre deres uddannelse. Men for nogle er det stadig svært at finde tiden og motivationen til at komme til timerne. Derfor blev KBH SYDs tværgårende fraværs-projekt nedsat i 2018. Her er der fokus på støtte, opfølgning, motiverende tilrettelæggelse og klare konsekvenser. Fraværsproblemet er ikke et problem, der kan løses med et snuptag, men noget, skolen kommer til at arbejde med længe fremover.

De unge, der er i fravær-gruppen er typisk de uddannelsesmarginaliserede unge. Fx dem med sociale udfordringer, diagnoser, dårlige skoleoplevelser og brudte skoleforløb, og unge, der mangler self-efficacy og særligt i forhold til skole.

Motivation er vigtig

Motivation er en væsentlig faktor, når elevernes fravær skal nedbringes. Motivation skabes i mødet mellem eleven og skolen, og målet i projektet er, at KBH SYDs elever oplever en større motivation, så de møder, deltager og engagerer sig. Derfor bruges der mange forskellige motivationsfaktorer på KBH SYD. En væsentlig faktor er mestringsmotivationesfaktoren, hvor lærere, vejledere og mentorer støtter eleverne, så de mestre faglige, personlig og sociale kompetencer. Her i ligger, at lærerne i deres undervisning, tager udgangspunkt i elevens behov og øver eleverne i at tage ansvar og blive aktiv medborgere. Skolen har derfor de sidste år også haft stort fokus at skabe bevidsthed omkring, hvad det vil sige, at være en aktiv medborger i Danmark. Læs mere om skolens medborgerskabs-projekt her

Hvem er VUCs elever?

Mange vælger KBH SYD til, fordi skolens giver andre muligheder end gymnasierne. Rigtig mange har fx forpligtelser uden for skolen, der kan påvirke deres skolegang.