To af vores elever stillede op i paneldebat

22.03.2018
Sarah og Caroline, to af vores HF-elever, var i tirsdags medlemmer af et unge-panel, der skulle rådgive folk, der arbejder med ungerådgivning og studievejledning.

Sarah og Caroline giver gode råd til dem, der skal rådgive unge

Sarah og Caroline, to af vores HF-elever, var i tirsdags del af et unge-panel, der skulle rådgive studievejledere og ungerådgivere. Det var arrangeret af Højskolerne og havde Robusthed, fællesskaber og nulfejlskultur som tema. Sarah og Caroline stillede sig op - sammen med tre andre unge Mette, Marie og Janus fra andre uddannelsesinstitutioner - foran flere hundrede professionelle vejledere, og fortalte om deres egen vej igennem uddannelsessystemet, og om hvad, hvordan de gerne vil rådgives.

Forventninger og 12-taller

Hvad er det så, der er vigtigt for de unge? Både Sarah og Caroline og de tre andre unge talte meget om følelsen af at være under pres. Et pres de både oplever i forbindelse med skole og uddannelse, særligt i forhold til karakterer og fravær, men også et pres, der kommer af de forventninger deres omgivelser - familie, venner, klassekammerater og lærere - har til dem. Og de forventninger, de har til dem selv. "Jeg føler et kæmpe pres til eksamen. Selvom jeg er dygtig og aktiv i timerne, så føler jeg mig meget presset til at præstere til eksaminer. Og bliver for eksempel ked af et 7-tal, fordi der er så mange forventninger til at få høje karakterer,” fortalte Sarah. Marie, der går i 3.g., var enig, og tilføjede, at hun også føler sig presset af mødepligten. "Så meget, at hvis jeg er syg, så går jeg i skole alligevel. Jeg føler skam over ikke at møde op”. 

Der er et jævnt pres fra lærere og uddannelseslederne på, at man møder op.
- Caroline, HF-elev

Har jeg nu taget de rigtige valg?

Det pres, der ligger i at tage de rigtige valg, var bestemt også til at tage at føle på hos alle padeldeltagerne. "Lige nu er jeg meget i tvivl, om jeg læser det rigtige, eller om jeg skal have taget noget mere praktisk,” fortalte Mette, der læser statskundkab på universitetet. "Et 12-tal på universitetet kan jo ikke sidestille med, at man så klarer sig til 12 på arbejdet". Så selvom de unge slider i det, kan de ikke være sikker på at få succes. Og den tvivl og bekymring var noget, som alle fem unge kunne genkende fra deres eget liv og vejen i uddannelsessystemet.

I skal behandle os som mennesker og ikke bare elever

De unges bøn til alle i salen, var at blive set som et menneske og ikke som et studienummer/kursistnummer. De var alle fem enige om, at det vigtigste i den svære uddannelsestid, er at møde nogle voksne, der ser dem som ligeværdige og handlekraftige mennesker, der også har et helt liv med alt hvad det indebærer af udfordringer og problemer uden for skolen. ”I skal behandle os som mennesker og ikke bare elever, for vi er voksne mennesker. Jeg har for eksempel to børn og jeg vil gerne mødes som en voksen. Og blive lyttet til som et voksent ansvarligt menneske”, var Sarahs råd til salen. "Når man går i skole, er det jo vigtigt at have det godt imens, man gør det," afsluttede hun.

I skal behandle os som mennesker og ikke bare elever.
- Sarah, HF-elev

Hav tålmodighed

"Hav tålmodighed, når I snakker med os. Vær åbne over for os og de emner, der popper op i selve samtalen. Og I skal snakke med os om det, der rør sig i os. Det kan også være alt muligt.” rådgav Janus. "Man kunne starte med at snakke om hvilke værdier, man har som menneske, og så snakke uddannelse- og karrierevalg ud fra dem." foreslog han blandt andet.

Højskole-ånden prægede dagen

Højskolernes arrangement ’Robusthed, fællesskaber og nulfejlskultur’ fandt sted i KFUK’s smukke lokaler i centrum af København. Dagen startede i bedste højskolestil med klaver og en sang, og derefter en opfordring til, at man hjælper hinanden gennem dagen med kaffe og stole. Samme arrangement finder sted i Århus i dag. Det er 8. år i træk på tværs af de unges liv på skoler, højskoler, uddannelser og det er også her vi mødes i overgangene mellem to steder.

Denne historie er en del af KBH SYDs fokus på medborgerskab, ligeværd og mægtiggørelse.