Sport i undervisningen giver meget mere end motion

25.03.2019

Vi oprettede HF Sport, fordi vi gerne ville lave en HF-linje, der havde fokus på alt det bevægelse og sport bringer med sig. Fx kan bevægelse højne indlæringsevnen og sporten kan hjælpe eleverne til at tage “ansvar for deres egen læring og egen situation”, fortæller Søren, der er projektleder og HF-lærer på HF Sport.

“På HF Sport skal eleverne selvfølgelig være bevidste om sundhed, og om hvordan deres krop har det. Men de skal også lære psykiske sundhed og vise omsorg for dem selv og hinanden, og dét at engagere sig og tage ansvar, det er en del af det. Eleverne skal have en sund tilgang til det at gå i skolen. Det kan sport og bevægelse hjælpe dem til at få”, fortsætter Søren. “På den måde går HF Sport og skolens medborgerskabsprofil hånd i hånd”.

Eleverne tager ansvar, når de skal undervise andre

Søren fortæller, at han fik idéen til HF-linjen, da han havde sit Idræt B-hold med ud og undervise 10-klasseselever i dans. “De 10-klasseselever, der blev undervist af mit HF-hold fik en masse fede oplevelser, fordi de bedre kunne forholde sig til vores elever, end til deres egne lærere. Og samtidig gav det også vores elever en helt anden seriøsitet. De forberedte sig og øvede sig meget på dansen, som de skulle undervise i”. Eleverne tog ansvar på en anden måde, end Søren normalt så det i undervisningen, når de skulle lave en opgave eller sige noget i timen.

Når fællesskabet i sporten bliver til medborgerskab på skolen

“Når HF-sport-eleverne starter på skolen, bliver de hurtigt bevidste om, hvad sport kan give dem. De lærer at lære fra sig og være gode holdspillere, men de får også noget andet med,” forklarer Søren, “for fokusset på idræt og foreningslivet viser dem, at idrætten kan give dem et fællesskab og har stor værdi i sig selv. Og dét, at de har en fælles interesse gør, at de kan relatere til hinanden. Det er en stor styrke, som gør eleverne modige, så de tør bevæge sig ud af deres comfort-zone.”

Fx var eleverne afsted på højskoleophold på Gerlev Idrætshøjskole. Her fik de afprøvet yoga og moderne dans, hvilket for nogle af drengene var lidt grænseoverskridende. “Alle klarede det flot,” fortæller Søren. De skulle også indordne sig under ordensregler, som de ikke var vant til, fx vente med at spise morgenmad, til der blev sagt værsgo og synge morgensang. Det gav dem stor erfaring med, hvad der er af normer og værdier på en højskole, og var med til at vise dem, at man som medborger også skal kunne være i et fællesskab på andres præmisser og respektere det fællesskab. Højskoleopholdet er kun er en del HF Sport-klassens mange medborgerskabstiltag. HF sporteleverne har fx også været med til at give et bud på, hvad fremtidens sport kan, og hvad sport kan løse af sociale problemer. Det foregik Ungdommens Folkemøde, hvor DGI havde idékonkurrence. HF-sporteleverne fik en 1. og en 3. plads., og kom altså med nogle af de bedste ideer.

Bevægelse og motion løfter vores elever

De mange fordele ved at hive motion, bevægelse og sport ind i en HF-uddannelse har vist os, at en HF sport-linjen har rigtig stor potentiale for at løfte vores elever. Og vi prøver derfor at tænke bevægelse ind i alle fag, fortæller Søren. En anden gevinst er også at lærerne på HF sport kan tage udgangspunkt i elevernes atletiske styrker, fx på fodboldbanen eller i dansehallen, og hjælpe dem med at bære det med ind i skoleverdenen. Når de dyrker den sport, de er gode til, får de succesoplevelser. Den selvtillid kan de bruge i de andre fag.

“Nu er første Hf-sport-hold er ved at færdiggøre deres 1. år på HF, og undervejs er vi blevet bekræftet i, at vi har set rigtigt. Vi ser en engageret Hf-klasse, der tager ansvar og som melder sig på banen her på skolen.”