Spørgsmål og svar fra en studievejleder

15.01.2019

Spørgsmål og svar fra en studievejleder

Eleverne på KBH SYD har haft mulighed for at stille spørgsmål til en studievejleder igennem skolens Instagram-profil. Her kan du læse både spørgsmål og svar!

Hvis jeg har matematik C og tager matematik B - hvilken karakter tæller så i gennemsnittet? Jeg går på den 2-årige HF.
Svar: Det er altid karakteren på det højeste niveau, der gælder med i ens gennemsnit. I dette tilfælde vil det altså være dit matematik B, som tæller med i dit gennemsnit.

Tager enkeltfagskursisterne på tur, ud at rejse og laver ting, som de andre klasser gør?
Svar: Der vil være ture ud af huset på alle vores hold, hvor man fx tager ind på Christiansborg med samfundsfag, tager i Hafnia-hallen med idræt, eller tager på museum i dansk/historie. Der er ikke fra skolens side arrangeret studieture af længere varighed på enkeltfag, men det står selvfølgelig kursisterne frit for at arrangere noget selv.

Hvordan kan jeg komme i kontakt med en SU-vejleder?
Svar: Du kan sende en mail på su-vejl@kbhsyd.dk eller booke en tid her. Du kan i øvrigt altid blive klogere på SU på su.dk, hvor alt, du har brug for at vide, er forklaret. 

Hvor mange gange kan jeg tage et fag om?
Svar: Man kan max tage et fag to gange. Det gælder både enkeltfag og AVU. Er du HF2'er kan du ikke tage fag om - men der kan være mulighed for at skifte til HF enkeltfag og på den måde færdiggøre din uddannelse.

Hvordan ansøger man om barsel?
Svar: Henvend dig på studiekontoret med din vandrejournal - herefter kan du sammen med en vejleder ansøge om barsel. 

Jeg er blevet syg og har for meget fravær! Hvad gør jeg?
Svar: Du skal først kontakte dine undervisere, så de ved, at du er fraværende. Herefter skal du med det samme udfylde en ansøgning om dispensation sammen med en vejleder på studiekontoret. Husk at medbringe dokumentation med start og slutdato for dit fravær.

Hvorfor får man fravær, hvis man er på barsel?
Svar: Man burde ikke få fravær, når man er på barsel, men prøv at henvende dig i studievejledningen, så vi kan kigge på din specifikke sag.

Er der blandede kulturer på skolen?
Svar: Ja, vi har kursister med mange forskellige baggrunde her på skolen, og dermed også mange forskellige kulturelle baggrunde.

Jeg skal flytte fra Odense og til København til december 2020. Kan jeg godt fortsætte med min HF-enkeltfag? Jeg mangler kun et år.
Svar: Du kan sagtens fortsætte på HF-enkeltfag hos os fra vinteren 20, hvis det er således, at du færdiggør dine nuværende fag på din gamle skole. Vi har holdstart i januar og august. Henvend dig i studievejledningen, så kan vi kigge på din sag og finde den bedste løsning for dig – du skal blot være opmærksom på, at vi ikke udbyder alle fag i alle semestre, men her vil vi have mulighed for at tilmelde dig e-learning.

Jeg vil lige høre omkring eksamensbevis. Jeg har taget HF enkeltfag, og har lige bestået alle mine fag. Får man sendt sine eksamensbeviser med posten, eller hvordan får jeg dem og det depositum, som jeg har lagt ud for fagene?
Svar: Har du husket at bede om at få lukket dit bevis i studievejledningen? Hvis ja, får du dit eksamensbevis til dimissionen, hvor der vedlægges en tilbagebetalingsblanket, som du skal udfylde og sende til vores regnskabsafdeling. Vi udsteder ikke automatisk beviser på HF-enkeltfag, så derfor er det vigtigt, at du selv ansøger om at få lukket dit bevis.

Er det muligt, at tage en HF (ikke enkeltfag) som 17-årig, hvor der er vinteropstart. Uden selv at skulle betale for det?
Svar: Det tilbud, vi har, som starter til januar, er enkeltfag, og det skal man betale for. Hvis du har gået i 10. klasse, været ude og arbejde eller gået på anden uddannelse efter 9. klasse i minimum et kalenderår, kan du godt starte på uddannelsen, selvom du er 17 år.

Er det bedst at tage HF eller STX, når man gerne vil ind på socialrådgiveruddannelsen?
Svar: Det er lige så godt at tage HF som STX, når man vil læse til socialrådgiver. HF er en 2-årig uddannelse, hvorimod STX varer tre år. Så det er helt op til dig.

SKAL man lukke sit HF-bevis til sommer?
Svar: Hvis du er i gang med den 2-årige HF, så lukker vi automatisk dit bevis, efter du har afsluttet alle dine eksaminer. Hvis du læser HF-enkeltfag, skal du huske at ansøge om at lukke dit bevis og bestemmer derfor selv, om du ønsker at lukke dit bevis til sommer eller vinter. 

Kan man tage en HF direkte efter 9. klasse?
Svar: Ja det kan du på den 2-årige HF. På HF enkeltfag skal man have lavet noget andet i minimum et kalenderår efter afsluttet 9. klasse for at kunne blive taget i betragtning. 

Hvad gør man, hvis man gerne vil have spansk enkeltfag, og man er i gang med sit andet år på HF?
Svar: Hvis du er i gang med den 2-årige HF nu, så kan det desværre ikke lade sig gøre på grund af timerne. Så du må vente, til du er færdig med den 2-årige HF og så tage spansk bagefter.

Kan man komme ind på pædagoguddannelsen, hvis man har dumpet samfundsfag på pædagogpakken?
Svar: Det er op til dit kommende uddannelsessted, så du skal kontakte en vejleder hos dem og blive vurderet. Held og lykke med det!

Hvis man vælger HF med start i vinterhalvåret (januar), hvornår bliver man så student?
Svar: Hvis du følger den plan, vi har lagt for dig med fuldtidsundervisning, vil det tage dig to år fra uddannelsens start. Du kan også tage uddannelsen i dit eget tempo, og i det tilfælde vil det være individuelt, hvornår du bliver færdig. 

Hvornår kan man starte på basishold?
Svar: Du skal som minimum have færdiggjort danskprøve 2, inden du kan blive optaget på basishold. Vi starter op i januar og august. 

Har du også et spørgsmål til en vejleder?

Signe Hinge
Vejleder


vejledning@kbhsyd.dk

Skriv til vejledningen