Samfundsfagslærer interviewer prominente politikere til sit undervisningsmateriale

Billede af samfundsfagslærer, emir, der tager til elever på skærm

Aktualitet i undervisningen

Pelle Dragsted fra Enhedslisten toner frem i videoen og udfolder sin holdning til socialismen, Rasmus Jarlov fra Konservative fortæller om konservatismen, Jan E. Jørgensen fra Venstre går i detaljer om liberalisme, og Samira Nawa fra de Radikale Venstre udfolder sin holdning til socialliberalisme. Eleverne i Emir Jevrics samfundsfagsklasse får politikerne helt tæt på, og det hele startede med en lærer, der ønskede mere aktualitet i sit undervisningsmateriale.

”Hvordan får jeg fat i noget mere aktuelt materiale til mine elearningelever?” tænkte Emir, samfundsfaglærer på HF & VUC København Syd. Han sad og forberedte sin undervisning hjemme på Nørrebro og synes, at det var svært at finde noget materiale, der var aktuelt og relevant. Der sker jo hele tiden noget i samfundet og på den politiske agenda, og noget af det undervisningsmateriale, han sad og kiggede i var helt tilbage fra Løkke og Thorning-regeringens tid. ”Der er masser af godt undervisningsmateriale i mit fag, men i samfundsfag kan det være en udfordring at bringe aktuelle problematikker og dilemmaer ind i undervisningen, og jeg ville gerne prøve at få elevernes virkelighed med ind i undervisningen. Det gør også undervisningen mere spændende for mig selv”, tænkte han. Og så kom den gode idé – ”jeg laver selvfølgelig bare selv nogle videointerviews med politikere om aktuelle emner og bruger det i undervisningen". De teknologiske muligheder gør det til noget, som for få år siden var omstændigt og urealistisk, men lige pludselig var det oplagt for Emir at kaste sig ud i. "Så er det i hvert fald helt og aldeles spritnyt og opdateret indhold”, tænkte han. Det måtte afprøves.

Ifølge Emir, så kan man som samfundsfagslærer godt tillade sig at trække helt nye og aktuelle emner ind i undervisningen og samtidig nå pensum. På den måde åbner samfundsfaget flere muligheder for lærerne til at kunne sammensætte materialerne og prøve nye ting af i undervisningen.

Billede af fire politikere, der deltager i teams
/

Nedlukningen var startknappen

På det her tidspunkt havde Emir allerede gjort sig nogle erfaringer med video-optagelser til undervisningsbrug under den corona-nedlukningen. ”Dér gik det op for mig, at jeg bare måtte springe ud i det med videooptagelser af mig selv”, fortæller han og det var ellers ikke noget, som han havde gjort før. I Coronaperioden besluttede han sig for at anvende video i langt større grad end han plejede, og han begyndte optage sig selv og lave video-instruktioner til alle opgaver. På den måde fik Emir øvet sig rigtig meget i at italesatte opgaverne og faget og vænne sig til at blive optaget og se sig selv på video.

Mange lærere kan opleve en udfordring med at undervise på elearning, som er noget helt andet end at stå i lokalet sammen med eleverne. Man har ikke det samme naturlige sociale samvær med dem, som man får i selve klasselokalerne, og det er også andre greb, der skal bruges for at bygge et læringsfællesskab op.”Jeg sad hjemme i min lejlighed og oplevede at være enormt ensom i den tid, men samtidig oplevede jeg at opnå en stærkere relation til eleverne end normalt. Nok fordi de også sad og var lidt ensomme”. Emirs strategi gik ud på at ringe hver enkelt elev op og præsentere sig selv og fortæller om faget og om de første opgaver, og på den måde fik han en rigtig god kontakt til eleverne. Derefter lagde han flere og flere videoer på undervisnings-sitet med sig selv på, og i takt med at han vænnede sig til at se sig selv på video gik det op for ham, at han havde mod på at producere nye undervisningsmaterialer.

Ideen med at tage online kontakt til aktive politikere og diskutere aktuelle emner og begreber blev født hjemme i stuen i coronanedlukningen, men den kommer til at fortsætte, forbedres og udvikles. Til Emirs overraskende var det nemlig nemt at få de udvalgte politikere med på ideen om at gå i dialog om aktuelle emner og lade sig videooptage via skærmen ”det var bare så dejligt at de sagde ja. Stor ros til dem for at stille op”.

Elevernes reaktioner

Eleverne har taget godt imod videoerne med politiker-interviewene og været rigtig glade for at høre aktuelle politikere, som de kunne genkende navne og ansigter på, fordi de også har mødt dem i medierne og i aktuelle valgkampagner.

Videoerne er overskuelige og på ca. 10 minutter og bygget op som en dialog mellem Emir og politikeren, men Emir tager også rollen som interviewer på en let og afslappet måde. Videoerne bruges til opgaver, hvor eleverne reflekterer over, hvordan den enkelte politikers holdninger forholder sig til de teoretiske begreber såsom menneskesynet, økonomien, samfundet osv sammenholdt med de politiske ideologier.

Emir har fået blod på tanden og vil fremover lave flere videointerviews til sine elever. ”Til næste gang er jeg det mere erfaren og kan bedre forberede interviewene og mine spørgsmål i takt med, at jeg selv bliver mere trænet i at gennemføre den her slags interviews, og jeg bliver også mere og mere ferm til det tekniske”, fortæller Emir.

Planen næste gang er at udvide til danske politikere placeret rundt omkring i verden, fx i EU men også andre steder, og interviewe dem om international og europæisk politik.

FAKTA

Flere og flere læser deres uddannelse eller dele af uddannelsen online. HF & VUC KBH SYDs e-learning er i vækst, for der er flere og flere, der ønsker at læse deres uddannelse og fag online. Det giver både fleksibilitet og frihed at læse et eller flere fag online. Nogle vælger at kombinere fremmøde-undervisning på skolen med et fag eller to på e-learning, men flere og flere vælger også at tage hele deres uddannelse online.

På et semester har KBH SYD nu ca. 900 elever, der er tilmeldt et eller flere fag som elearning-undervisning (tal fra efterår 2021).

Fag og udbud på elearning: Læs mere

Elearning som indsatsområde på KBH SYD: Læs mere

Tilmelding via Webshoppen