Rikkes kamp for de talblinde har båret frugt

02.04.2019

“Det er virkelig en sejr, at jeg og andre nu får forlænget eksamenstid”, siger Rikke.

Rikke kæmper for at talblindhed anerkendes - “Det er en stor sejr at skolen nu giver ekstra tid til eksamen til os talblinde.”

“Jeg har altid haft det meget svært med tal,” forklarer Rikke. Rikke er 29 år, mor og 2. års HF-studerende på KBH SYD. Rikke skal til eksamener til sommer, blandt andet matematik-eksamen og det er her at udfordringerne med tal kommer ind i billedet.  For et par måneder siden blev Rikke testet for dyskalkuli, også kendt som talblindhed. Rikke har siden hun startede på HF kæmpet for at få den rette hjælp med sine tal-udfordringer. KBH SYD har i mange år haft etableret hjælp til ordblinde, men Rikke følte, at hun som talblind blev overset, og derfor blev hun aktiv i elevrådet og er gået i dialog med ledelsen på skolen om, hvordan talblinde kan hjælpes bedre.

Hendes arbejde har båret frugt og fra denne sommers eksamen, er der ekstra tid til elever, der kan dokumenterer, at de har dyskalkuli.

Tallene siger at 2+2=4, men hvorfor?

Rikke har altid haft svært ved matematik, og har ofte oplevet lærere og familiemedlemmer, der betragtede hende som uintelligent. Men der gik mange år, før hun forstod, at der var en forklarlig årsag til, at hun havde det svært. “Min fætter introducerede mig for begrebet dyskalkuli, og efter den samtale gav det hele meget mere mening,” fortæller hun. Allerede tidligt i folkeskolen blev Rikkes talblindhed et stort problem “Jeg havde så svært ved tallene, at jeg ikke kunne klare mine lektier i folkeskolen” forklarer Rikke. For folk, der ikke har talblindhed, er det svært at sætte sig ind i, hvordan det er at være talblind, og hvor meget det påvirker skolegangen og hverdagen. “Tallene siger at 2+2=4, men hvorfor? Min hjerne brugte utrolig mange kræfter på at prøve at forstå det. For mig giver tallene nemlig ingen mening i sig selv. Selv datoer og klokkeslæt kan være svære at læse og huske, fordi det er en lang række tal, som skal afkodes,” forklarer Rikke.

Jeg er ikke dum, fordi jeg har dyskalkuli

“Det er grænseoverskridende at blive testet,” forklarer Rikke, “jeg var nervøs for hvad testen ville vise. Det var som en skillevej for mig. Enten stod jeg nu til at arbejde med min talblindhed, ellers også havde de andre jo haft ret hele tiden - jeg er måske bare dum”.

Rikke samlede mod til sig, og henvendte sig til ordblindevejledningen på KBH SYD, som henviste hende til en test på CSV (Center for Specialundervisning for Voksne). “I testen skulle jeg løse forskellige opgaver, fx lægge tal til og fra. Jeg kunne simpelthen ikke se om tallene blev plus eller minus. Jeg skulle kigge på mængder, hvilket også var næsten helt umuligt.” forklarer Rikke, men hun er til gengæld rigtig glad for at hun tog af sted “nu kan jeg jo få hjælp” siger Rikke.

De talblinde skal have hjælp - ligesom de ordblinde

Rikke kæmper for, at det i fremtiden bliver nemmere at teste elever med talblindhed. Særligt inden de kommer så langt i uddannelsessystemer, at de har fået negative og demotiverende oplevelser med matematik. Hun er glad for, at vi her på KBH SYD nu tager talblindhed alvorligt, og er stolt af, at hun kunne gøre en forskel.

“Jeg kæmper nemlig ikke kun for mig selv, jeg kæmper også for, at andre får modet til at blive testet, så de kan få den rigtige støtte”, fortæller Rikke. Hun håber, at talblindhed med tiden bliver anerkendt på lige fod med ordblindhed, og at elever med talblindhed kan få den rette støtte, så det bliver en positiv oplevelse at gå i skole. Der er desværre ikke meget forskning om dyskalkuli endnu, med det kommer der forhåbentlig.

Åbenhed bryder tabuet

Efter Rikke har fået konstateret talblindhed, har hun valgt at være meget åben omkring sit handicap. “Jo mere åben man er, desto mindre stigmatiseret vil det blive,” fortæller Rikke. Omverdenen har reageret utroligt positivt på Rikkes åbenhed, og hun møder opbakning både fra familie, venner og lærerne på skolen. Det glæder Rikke, for åbenhed og mere viden om emnet er helt klart en af vejene til at talblinde fremover får den rette støtte, så de kan bestå deres matematikeksamener og komme videre med job og/eller uddannelse.

“Det er virkelig en sejr, at jeg og andre nu får forlænget eksamenstid”, siger Rikke.

Hvis du har brug for ekstra hjælp, kan du læse mere her: https://www.kbhsyd.dk/uddannelser/ordblind/