Rektor holdt tale første skoledag: "Hav modet til at sige til, når noget er svært!"

12.08.2019
Første skoledag indtraf den 12. august, og en masse nye kursister strømmede ind af dørene. Rektor benyttede lejligheden til at byde alle hjerteligt velkommen og til at fortælle, hvilken skole KBH SYD er.

“Stort velkommen! Vi er rigtig glade for, at I er her. Det er altid spændende, hvem der kommer hvert studieår, og vi er så glade for, at det er lige netop jer, der er mødt op i dag!". Sådan bød rektor Peter Zinkernagel de nye kursister velkommen mandag den 12. august, da en masse nye ansigter begyndte deres uddannelse på KBH SYD.

"Jeg vil gerne begynde med at bede jer allesammen kigge rundt på hinanden. Prøv lige at tænke over, hvor forskellige I er fra hinanden. Der er ingen, der er som nogen af jer. I er helt særlige. Denne skole er i høj grad præget af forskellighed, og det er vigtigt, at I ved, at vi ikke er her for at lave jer ens. Her på KBH SYD går vi nemlig meget op i, at alle skal bidrage til forskellighed og åbenhed. Vi skal lære om og af hinanden. Det bliver vi allesammen både bedre og klogere mennesker af.

Det betyder også, at der skal være plads til, at man kan have svært ved noget. I er her jo for at lære og blive bedre, men i den proces vil man altid støde på nogle ting, som udfordrer og måske endda frustrerer. Her er det netop vigtigt at forholde sig åbent til hinanden, sådan at der altid er plads til at sige: "Det her er svært for mig". I skal have modet til at turde sige det til os og hinanden, hvis der er noget, I ikke kan. Her på skolen er alle mennesker nemlig okay. Det er det åbne læringsmiljø, vi gerne vil have".

Inden rektor holdt tale på både Hvidovre- og Amager-afdelingen, stod han i indgangen på Hvidovre og bød de nye kursister velkommen til skolen.

"Vi går også meget op i medborgerskab her på KBH SYD. Og det handler om, at vi alle lærer at blive mere aktive medborgere, at hjælpe hinanden, turde sige sin mening og blive dygtige til at samarbejde. Og det medborgerskab starter i jeres klasser. I skal hjælpe hinanden i fagene og i hverdagen - vi mener nemlig, at verden bliver et bedre sted at være på den måde, men det er også fordi, at det er i samarbejdet med andre, man lærer mest.

Den sidste og tredje ting, som vi går meget op i her på skolen er, at I skal sætte jer et mål om at blive dygtigere, end I er i dag. At I kan mere, når I er færdige her, end I kan i dag.
Det er nemt at komme til at sammenligne sig med andre, men det, der er vigtigt, er, at man rykker sig i forhold til sig selv. Og at man sætter sig et mål, som man kan arbejde henmod. Måske vil I være pædagoger? Læger? Sosu-assistenter? Eller måske ingeniører? Det er noget, I skal bestemme jer for og arbejde for. Og så er vores opgave at hjælpe jer med det arbejde.

Nu ved jeg det ikke med hundrede procent sikkerhed, men jeg føler mig ret sikker på, at vi har Danmarks bedste lærere. De er fagligt meget dygtige, men det, de er allerbedst til, det er at de brænder for at hjælpe for jer. De er så hamrende gode til at være sammen med jer, og hjælpe jer hen til de mål, I drømmer om. Så husk at brug dem!

Det sidste jeg vil sige er: En skole er ingenting uden sine elever., så jeg vil bare gentage: Vi er så glade for at se jer!"

"Vi går også meget op i medborgerskab her på KBH SYD. Og det handler om, at vi alle lærer at blive mere aktive medborgere, at hjælpe hinanden, turde sige sin mening og blive dygtige til at samarbejde. Vi mener nemlig, at verden bliver et bedre sted på den måde", sagde rektor blandt andet under sin tale.