VUC byder gæster fra Ukraine velkomne - indsigt i det danske samfund og engelsk til arbejdsbrug kan være en rigtig god start i Danmark

HF og VUC-logo
”Vi tilbyder for eksempel kurser i at forstå og navigere i det danske samfund og i den digitale borgerservice for at støtte dem i deres start på en tilværelse i et nyt land.”
Rektor
Rektor Laila Emiliussen-Hougaard

VUC tilbyder gæster fra Ukraine en grundlæggende indsigt i det danske samfund, og vi håber, det vil bidrage til, at de kan opbygge en god tilværelse i den periode de opholder sig i Danmark. Vi har særligt fokus på engelsk til arbejdsbrug, det danske arbejdsmarked, borgerskab og forældreskab i Danmark.

HF & VUC København Syd står til rådighed for de ukrainske flygtninge, der kommer til Sydkøbenhavn på vestegnen og på Amager. HF & VUC København Syd tilbyder gratis forberedende voksenundervisning i for eksempel engelsk og it-basis, så de ukrainske flygtningen hurtigt kan få et fodfæste i Danmark.

”Som VUC træder vi til og hjælper lige fra starten af deres ophold. Når flygtningene lige er ankommet er behovet for hjælp og støtte stort, og det kan være afgørende at deltage i meningsfulde fællesskaber, så hurtigt som muligt”, fortæller Laila Emiliussen-Hougaard rektor på HF & VUC København Syd. 

Rektor for HF & VUC København Syd tilføjer, at VUCs erhvervssamarbejde også står klar til at rådgive arbejdspladserne. Fx kan erhvervs- og læringscentret på HF & VUC København Syd tilrettelægge fleksible korte kurser i engelsk ude på virksomheder for både for de dansktalende og ikke dansk-talendende medarbejdere, så kommunikationen og samarbejdet kan blive så godt som muligt. 

HF & VUC København Syd har rettet henvendelse til kommunerne og sprogskolerne i nærområdet med tilbud om konkret samarbejde, ligesom det selvfølgelig også er muligt for dem at tilmelde sig andre kurser på VUC, på fx  AVU eller HF-niveau, hvis de har de rette forudsætninger. ”Vi byder alle velkomne og håber, at der er nogle af de nytilkomne, der vil tage imod tilbuddet. Vi vil gå langt for at finde på tilrettelæggelser og forløb, der giver mening for dem i den situation, de står i”, siger Tille Nielsen, chef for erhverv- og læringscenteret på HF & VUC København Syd. 

 

Download folder om FVU Engelsk og FVU Digital (på dansk og engelsk)