Pressemeddelelse: Vi kan ikke genkende det billede, der tegnes af vores skolemiljø

15.06.2021
Vi kan ikke genkende det billede, der tegnes af vores skolemiljø.

Vi kan ikke genkende det billede, der tegnes af vores skolemiljø og vores elever i medierne

Det er næsten ikke til at bære at høre vores skole og vores elever blive omtalt som et sted og et miljø, hvor man “integreres i arabisk kultur og der foregår islamisering”. Vi er bekymrede for konsekvenserne af den nye aftale om elevfordeling. Ud over at den nye aftale om elevfordeling kan få konsekvenser for vores optag, så er det ulykkeligt, at vores elever til stadighed omtales som et problem for samfundet ved deres blotte væren.

Vi kan nemlig ikke genkende det billede, der tegnes af vores elever i medierne i disse dage. Vi ser tilfredse elever, der har stor glæde og gavn af hinanden. Vi ser 50 % elever i videre uddannelse. Og vi ser både elever fra vestlige hjem og ikke-vestlige hjem aktivt tilvælge os, fordi vi er en rummelig skole med plads til forskellighed.

Her på HF & VUC København Syd kan vi simpelthen ikke genkende den problematik, der rejses om et parallelsamfund eller et parallelt uddannelsesmiljø, der afviger fra øvrige gymnasiale uddannelsesinstitutioner.

Mange af vores elever har dårlige erfaringer med fra andre uddannelser. Det er et meget dårligt udgangspunkt for læring. Vi møder vores elever med udgangspunkt i deres styrker og arbejder derfor målrettet med elevens tro på egen formåen, og vi oplever gang på gang, at se elever blomstre op og engagere sig i egen fremtid, uddannelse, job, samfundet.

Aftalen bygger på en antagelse om, at gymnasiale uddannelsesmiljøer med en overvægt af elever med ikke-vestlig baggrund er et miljø præget af negativ social kontrol. Det kan vi ikke genkende på vores skole. Vi oplever meget sjældent alvorlige konflikter eller mistrivsel, der udspringer specifikt af det, man kan betegne som social kontrol. Som skole arbejder vi imidlertid med en bred palette af problematikker, som vi udtrykker med ordene ‘mobning og mistrivsel’ og ikke som ‘et kulturelt betinget anliggende’.

På HF & VUC København Syd arbejder vi vedholdende og målrettet med at udvikle os til en medborgerskab-skole, således, at alt hvad vi gør gennemtrænges af ambitionen om at danne vores elever til aktive kompetente medborgere. Flertallet af vores elever er voksne, med en gennemsnitsalder på omkring 30, og har helt overordnet meldt sig ind på vores skole, fordi de ønsker at blive handlekraftige medlemmer af samfundet. Flere har børn og familieforpligtelser. Det er derfor også dybt imponerende, at vores elever prioriterer uddannelse. Vi frygter, at de nye omfordelingsregler vil få færre fra ikke-vestlig og/eller uddannelsesfremmede hjem til at tage skridtet til en ungdomsuddannelse. Vi har specialiseret os i at bedrive skole med respekt og ligeværd for alle, med fokus på at øve sig i medborgerskab, og skabe troen på at alle kan virkeliggøre sine drømme gennem uddannelse.

Så kære politikere, hvis I er reelt interesserede i vores skolemiljø, så kontakt mig og jeg viser gerne rundt på skolen og går i dialog om, hvordan vi arbejder med medborgerskab og undgår uhensigtsmæssige parallelsamfund på ungdomsuddannelserne.

Laila Emiliussen-Hougaard
Rektor, HF & VUC København Syd

Kontaktinfo:

Laila Emiliussen-Hougaard, le@kbhsyd.dk, mobil: 21588689

Kære politikere, hvis I er reelt interesserede i vores skolemiljø, så kontakt mig og jeg viser gerne rundt på skolen.
Mvh Laila Emiliussen-Hougaard, rektor