Per B. Christensen bliver ny bestyrelsesformand fra 9. maj 2022

Bestyrelsesformand

Det er med glæde, at vi kan byde Per B. Christensen velkommen som ny formand for bestyrelsen på HF & VUC København Syd.

”Vi er rigtig glade for, at Per B. Christensen med sin store viden på uddannelsesområdet er tiltrådt som bestyrelsesformand hos os. Per B’s arbejde med Reformkommissionen og skoleudvikling vil indgå i skolens strategiske arbejde. Den nye bestyrelse vil bidrage til, at der skabes opmærksomhed om almene efteruddannelseskurser for de kortuddannede og ufaglærte på arbejdsmarkedet. I et samarbejde med Per B. og den øvrige bestyrelse vil vi øge dialogen med lokalpolitikere og andre interessenter, så vi sammen kan løse de samfundsmæssige udfordringer på uddannelsesområdet. Der er ingen tvivl om, at VUC’erne spiller en vigtig rolle i løsningen af dette”, siger Laila Emiliussen-Hougaard, rektor på HF & VUC København Syd.

Per B. glæder sig til arbejdet i bestyrelsen på HF & VUC København Syd:

"Jeg ser frem til samarbejdet med bestyrelse, ledelse og medarbejderne på HF & VUC København Syd. Vi skal sammen udvikle de almene voksenuddannelser i området, således at unge og voksne i HF & VUC København syds geografiske dækningsområde (Hvidovre, Tårnby og Dragør) har tidssvarende kompetencer. Jeg glæder mig også til, at vi kan skabe nye tilbud og tilrettelæggelsesformer i et samarbejde med kommunerne, jobcentrene, arbejdsmarkedets parter og Region H." udtaler Per B. Christensen.

Jeg glæder mig til samarbejdet og alt det spændende arbejde, der ligger foran os. VUC-sektoren står i en sårbar situation lige nu, og vi skal gribe opgaven,
- Per B. Christensen.
Bestyrelsesformand
Per B. Christensen, ny formand for bestyrelsen på HF & VUC København Syd

Per B. Christensen har solid erfaring med uddannelsesområdet på mange niveauer. Han er med i Reformkommissionen, nedsat af Regeringen, hvis hensigt er at udgive anbefalinger til reformer, der kan understøtte reelt lige muligheder, livslang læring og herunder at flere uddanner sig og flere opnår de kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger hele livet igennem. Per B. Christensen har derudover flere betroede poster på skoleområdet. Han er bl.a. formand for Danske SOSU-skoler og næstformand for Zealand Business School og var med til etableringen af den Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Derudover har han bred erfaring fra tidligere formandskaber og bestyrelsesposter, bl.a. været formand for Børne- og Kulturchefforeningen samt formand for Lærerkommissionen, formand for Akkrediteringsrådet for de videregående uddannelser og formand for følgegruppen for læreruddannelsen, formand for Rådet for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelserne.

Per B. Christensen er oprindelig uddannet lærer og har været direktør for børne- og kulturområdet i Næstved Kommune i knap 20 år.

Billede af bestyrelsen på KBH SYD 2022
/

Birgit Lise Andersen fortsætter som næstformand. Det er Birgits anden periode. Med sin store erfaring som afdelingschef i Albertslund Kommune for skole og uddannelse samt kommissionsarbejde er hun med til at skabe kontinuitet i bestyrelsen. Desuden tiltræder også Maria Brandt (udpeget af Hvidovre Kommune), Trine Fuglsang (udpeget af Københavns Professionshøjskole v. rektor S Hermann) og Hediye Tamiz (udpeget af Region Hovedstaden fra Formandssekretariatet), som nye medlemmer af bestyrelsen d. 9. maj.

Per B. Christensen afløser Klaus Nørskov, der har været formand for HF & VUC København Syds bestyrelse siden 1. maj 2018.