Pressemeddelelse:

HF-klasse for ordblinde er åbnet på Amager

I august startede en HF-uddannelse tilrettelagt direkte til ordblinde på Amager. Den kan læses på HF & VUC København Syd. Der startede 25 unge ordblinde på uddannelsen dette semester.

”På HF & VUC København Syd er vi specialister inden for ordblindhed, og derfor er vi de rigtige til at løfte denne opgave og har startet HF Ordblind op på Amager,” fortæller rektor Emiliussen-Hougaard

HF Ordblind er en HF, der strækker sig over tre år. I skemaet er der indlagt tid og støtte til læsning og skrivning samt ekstra meget SPS-hjælp (Special Pædagogisk Støtte) i naturvidenskabelige fag og matematik og eleverne får en ordblinde-mentor i de tre år, uddannelsen tager. Ordblinde-mentoren sørger sammen med lærerne for, at hver enkel elev får den IT-tekniske og faglige hjælp, som der er behov for.

Ordblinde børn og unge klarer sig dårligere i uddannelsessystemet

Statistikkerne viser, at mange ordblinde ikke når i mål med uddannelse, og at ordblinde klarer sig dårligere end andre unge i uddannelsessystemet. De får lavere karakterer i alle fag, og færre gennemfører en uddannelse. Selvom de ordblinde elever afslutter grundskolen og påbegynder ungdomsuddannelse i lige så høj grad som andre unge, falder mange desværre fra undervejs. Blandt de ordblinde, der er 25-26 år i dag (årgang ’92), har kun 69 pct. afsluttet en ungdomsuddannelse. Blandt deres jævnaldrende er andelen 81 pct. Ordblindhed er stadig en væsentlig barriere for at gennemføre en ungdomsuddannelse, og barrieren er ekstra høj for unge med svag social baggrund.

Dette nye uddannelsestilbud med en HF på 3 år for ordblinde kan forhåbentlig være med til at påvirke denne tendens. Det politiske mål er at 90 % af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

Klassen undervises af faglærere, der tager særligt hensyn til elevernes læse- og skrivevanskeligheder i alle fag samt giver støtte til brugen af it-hjælpemidler. ”Vi har rigtig dygtige lærere og vejledere, som er i daglig dialog med eleverne. Lærerne arbejder med et stærkt klassefællesskab og har fokus på, hvordan en HF åbner op for videre uddannelsesmuligheder med en studentereksamen i hånden.” fortæller rektor Emiliussen-Hougaard.

For yderligere information eller spørgsmål, så kontakt:
rektor Laila Emiliussen-Hougaard på 21588689
eller uddannelsesleder Signe Skøt på41172703

Læs mere om HF Ordblind