Om at praktisere sand hjælpekunst

15.04.2015
Politipakken: Kirminalforsorgen kom forbi og holdt foredrag om stoffer

Således skrev filosoffen Søren Kierkegaard i 1848, og det svarer ret præcist til budskabet i det foredrag, som behandlingsleder Lars Jørgensen og hans kollega Nicolai holdt for politipakkerne den 23. marts. Lars og Nicolai er ansat som behandlingsledere i kriminalforsorgen og arbejder i arresthusene i Midt- og Vestsjælland, hvor deres opgave er at tage sig af de indsatte med misbrugsproblemer.

Hvad gør stofferne?

Efter at have hilst på kursisterne gik Lars og Nicolaj i gang med at forklare, hvad stoffer gør ved folk: man bliver utilregnelig, mister sine ambitioner, alt bliver ligegyldigt, man tager ikke ansvar og kan ikke tænke rationelt. "Alle ens kriminelle handlinger vil man retfærdiggøre, bagatellisere – eller om muligt benægte. Til gengæld har de fleste misbrugere masser af ”Egon Olsen-planer”, det vil sige planer, der skal gøre dem rige, men ender med at bringe dem i fængsel igen", fortæller behandlingslederne.

Er man først afhængig, går det kun én vej: nedad! Men de fleste narkomaner skal meget langt ned, inden de vil indrømme, at de har et problem.  Især de unge kriminelle er vanskelige at arbejde med, for de har rigtig svært ved at se konsekvenserne af det, de foretager sig.

Man ændre folk gennem relationer

Lars og Nicolai er uddannet som terapeuter og arbejder med kognitive og løsningsorienterede metoder. Lars forklarer, at det er gennem relationen, man kan ændre folk. Føler en indsat sig set og forstået, måske for første gang i sit liv, så er grundlaget skabt for, at han skridt for skridt kan erkende sine følelser og lære, at problemet er ham selv, ikke alle andre – og at det er op til ham selv, om han vil kæmpe for at komme ud af sit misbrug og ende med et leve det gode liv på egne præmisser, hvor man behandler andre, som man gerne selv vil behandles, og hvor mennesker viser ansvar for hinanden og kommende generationer.  Har den indsatte viljen, får han tilbudt 6 måneders behandling i åbne grupper, hvor hans overbevisninger og holdninger bliver udfordret, og hvor de ”gamle” deltagere giver håb til de nye, som kan se, at det faktisk er muligt at tage et valg og komme ud af kriminalitet og stofmisbrug.

Vis forståelse for den enkelte

Efter to intense timer, hvor der blev svaret på alle kursisternes spørgsmål, slutter Lars og Nicolai af med at slå fast, at det, der gælder for deres arbejde, også gælder for arbejdet som politibetjent: Det er ved at vise forståelse for den enkelte, at deres arbejde med stofmisbrugerne i arresthusene lykkes. På samme måde bør de kommende betjente arbejde: Vis menneskeforståelse og lad f.eks. narkomanen tage sit stof før anholdelsen, så går det. Bliver en narkoman anholdt lige før han tager sit stof, er han som et vildt dyr, og det ender i vold og problemer.