Nyt inklusionsforføb i 9. klasse på KBH SYD

05.01.2018

Nyt forløb til dig, der fx er ordblind, har autisme, asperger, angst eller ADHD?

KBH SYDs AVU-afdeling (almen voksenuddannelse) har lavet et nyt 9.-klassestilbud til dig, der har svært ved at følge almindelig klasseundervisning. Det nye inklusionsforløb er del af den 9.-klasses AVU-pakke, der hedder "Broen til EUD". Her går mange af dem, der mangler deres folkeskoleeksamen, eller har behov for at genopfriske nogle niveauer, sådan at de kan søge videre ind på en erhvervsuddannelse.

Inklusionsforløbet på "Broen til EUD" er skræddersyet til de elever, der er ordblinde. Men det rummer også de elever, der har brug for ekstra hjælp. Fx dem, der har en autismespektrumdiagnose, har ADHD eller angst, eller af andre årsager har brug for at få tilpasset, undervisningen så den passer til deres behov. Eleven kommer til at gå sammen med "Broen til EUD"-klassen i fagene dansk og matematik, og kommer derudover på et lille støttetimehold, hvor vedkommende får ro, og hvor der er tid til at gennemgå det faglige med højde for elevens udfordringer. Deruodver får eleven støtte undervejs af mentorer og får ekstra lærerhjælp.

 "Vi vil tilbyde den ekstra hjælp, som vores kommende elever har behov for, for at kunne færdiggøre deres folkeskole-uddannelse. Vi er en skole, der har den enkelte elev i centrum og, vi gør meget ud af den tætte kontakt mellem lærer og elev. Også selvom eleven har særlige behov, der gør det svært at følge almindelig klasseundervisning, fortæller Helle Stasel, der er mentor og lærer på inklusionsforløbet.”

Læs om inklusionsforløbet her

Hør mere om det nye inklusionstilbud ved at kontakte Vejledningen