Nye læringsmetoder i matematik

21.09.2016
Nye læringsmetoder i matematik skal hjælpe dem, der synes det er svært.

Ignasi kommer fra Universitat Autonoma de Barcelona, som er ranked som andetbedste universitet i hele Spanien og Ignasia er en af de matematiklærere, som alle vores matematiklærere mødte, da de var på studietur i Barcelona i foråret.

Besøg fra Spanien

Skolen havde besøg fra Spanien af didaktiker Ignasi Florensa fra Barcelona, som kunne inspirere til en anderledes og mere hverdagsnær måde at undervise i matematik på. Der er rigtig mange kursister, der har svært ved matematik og mange har den oplevelse at matematik ’ikke har noget med min hverdag at gøre’, og den følelse bliver nærmest en bremseklods for deres evne til at lære matematik.

Mange har svært ved matematik fordi de ikke kan se relevansen i forhold til deres hverdag

Ignasi deltog i Ivans matematik-time på Matematik C og derefter snakkede han med vores matematiklærere om fordelene ved at arbejde med Inquiery based undervisning - altså eksperimenterende, undersøgende undervisning. Ignasis teori er, at nogle kursister har nemmere ved at lære matematik, når emnerne bliver mere hverdags-agtige og derfor opfattet som mere relevante for kursisterne. Kursisterne skal tage udgangspunkt i deres egen hverdag og prøver at beskrive den med tal og grafer de selv finder, fremfor at løse standardopgaver.

Det handler om, at eleverne lærer at stille spørgsmål i matematikundervisningen.

På Universitetet i Barcelona arbejdede Ignasias spanske elever fx på en opgave, hvor de ud fra antallet af nystartede Desigual tøjbutikker skulle prøve at forudsige tøjkædens fremtidige udvikling. En opgave der berører elevernes hverdag, hvor spørgsmål om Desiguals fremtidige udvikling kan vurderes med matematik.

Kursisterne skal lære at forudsige fremtidens tal

Målet med denne her slags matematikundervisning er, at eleverne selv lærer at forudsige fremtiden med tal, i stedet for den sædvanlige udenadslære i matematik, som de kaldte monumentalisme.

Under hans besøg på skolen havde Ignasi en spændende diskussion med vores matematiklærere om, hvordan inqueiry based undervisning kan implementeres hos os til at undervise på en anden måde i matematik, og om det giver mening i forhold til vores kursister at arbejde undersøgende med udgangspunkt i deres egen hverdag.

Vores matematiklærere vil afprøve Ignasis metoder

Det vil vores matematiklærere nu afprøve i undervisningen, for der er ingen tvivl om, at de alle blev inspireret af Ignasis tilgang til at undervise i matematik og det kommer til at betyde, at vores kursister sandsynligvis oplever en ny form for matematikundervisning i Ignasis retning og fx lave projekter som at undersøge udviklingen i antallet af facebook-brugere gennem tiden eller lignende matematikopgaver, der tager udgangspunkt i kursisternes hverdag og hverdagsliv.

Det er slut med at føle mig dum, fortæller Bianca - Læs Biancas historie om at have matematik C. Hun har fået selvtilliden tilbage og kan nu forstå matematik. Hun har fået stor hjælp fra sin matematik-lærer Ivan, der griber matematikken an på en ny måde. Matematik er ikke så skræmmende mere ...