Mød en sygeplejerske, økonom, pædagog, lærer, farmaceut, datamatiker, jurist...

15.03.2018

Spændende oplæg fra dygtige fagfolk gør fagpakke-valget lidt nemmere

I disse dage har eleverne på første år (af den 2-årige HF) besøg af forskellige fagfolk: En sygeplejerske, en økonom, en pædagog, en lærer, en farmaceut, en datamatiker og en jurist. Det er alle folk, der arbejder med noget af det, som fagpakkerne på andet år, stiler imod.

Målet for er at gøre fagpakke-valget, som skal traffes før HF2-eleverne starter på andet år, lidt nemmere for eleverne. For mange af eleverne kan det være svært at finde ud af, hvad de rent faktisk vil efter HF.

En af de fagfolk, klasserne har haft besøg af, er Anders Hertz. Han er 31 år og sygeplejerske. Sygeplejerskeuddannelsen er en 3 ½-årig professionsuddannelse, som man bl.a. kan søge ind på, efter man har taget fagpakken HF Sundhed på andet år af den 2-årige HF.

Anders fortalte, at han selv var meget i tvivl om, hvad han ville være, da han gik i gymnasiet. ”Hvis du havde spurgt mig i gymnasiet, havde jeg aldrig sagt sygeplejerske". Før Anders startede på sygeplejerskestudiet, læste han faktisk til lærer i to år. men droppede ud. "Jeg havde svært ved, at overføre det vi lærte på lærerseminariet direkte til virkeligheden", fortalte han.
"Dét, som jeg godt kan lide ved at være sygeplejerske, er, at man både arbejder med mennesker og maskiner, og samtidig er der det psykologiske aspekt, som jeg synes er spændende. Og så rummet faget mange muligheder. Jeg kan skifte område og komme til at arbejde med en hel anden patientgruppe, eller jeg kan tage til udlandet,”

Hvad skal mit fremtidige job indeholde?

På spørgsmålet, hvordan Anders egentlig selv fandt ud af, hvad han ville, svarede han. ”Jeg endte med at vælge sygeplejerskestudiet, fordi det var den eneste uddannelse, der opfyldte alle de parametre, som jeg havde stille op for mig selv. Når jeg først havde gjort mig klart, hvad jeg ville have, at mit fremtidige job skulle indeholde, var valget let.” Det råd er hermed givet videre. Og forhåbentligt bliver valget for første års HF’erne lidt nemmere, nu de har hørt på de mange fagfolk, som Anders. 

 FAKTA OM 2-ÅRIG HF PÅ KBH SYD

  • først år vælger du den HF-linje, du gerne vil gå på.
  • andet år skal alle vælge en fagpakke, som viser hen imod den uddannelse, de gerne vil ind på efter HF.

I 2018 er fagpakkerne: 

  • HF Business
  • HF Sundhed
  • HF Teknik/Science
  • HF Samfund
  • HF Lærer 
  • HF Digital 
  • HF Science +
  • HF Samfund +
Dét, som jeg godt kan lide ved at være sygeplejerske, er, at man både arbejder med mennesker og maskiner, og samtidig er der det psykologiske aspekt, som jeg synes, er spændende. Og så rummet faget mange muligheder. Jeg kan skifte område og komme til at arbejde med en hel anden patientgruppe, eller jeg kan tage til udlandet - Anders Hertz, Sygeplejerske på Gentofte akutmedicinske afdeling.