Mattias Tesfaye på besøg for at møde virkeligheden

22.05.2017
Mattias Tesfaye er for tiden optaget af forhandlingerne om en ny forberedende ungdomsuddannelse sammen med de øvrige politiske ordførere på uddannelsesområdet.

Mattias Tesfaye er for tiden optaget af forhandlingerne om en ny forberedende ungdomsuddannelse sammen med de øvrige politiske ordførere på uddannelsesområdet. For at blive klogere på virkeligheden valgte Tesfaye, som sidder i Folketinget for Socialdemokratiet, at besøge HF & VUC København Syd for at snakke med 4 lærere, der i deres virke som AVU-lærere er blandt de få i uddannelses-sektoren, der kender målgruppen for den nye uddannelse allerbedst. Formålet var at høre om deres erfaringer med målgruppen, deres ideer og deres holdninger til regeringens forslag om en ny forberedende ungdomsuddannelse.

Ifølge Tesfaye er det i høj grad politikernes opgave ”at træffe beslutninger, men politikerne skal ikke selv lave løsninger”, som han sagde efter mødet. De skal i stedet mødes med folk, der ved noget om området og som kan fodre dem med kreative løsningsmuligheder og give dem ideer, for så at træffe beslutninger ud fra disse ideer.

I dag var det så KBH SYD’s 4 AVU-lærere; Lars Christiansen, Fareeha Masud, Brit Zachariasen og Marim El Haddad, der fik muligheden for at give Tesfaye gode ideer.

Kan det motivere at trække i folksydelser?

Det blev til en snak på over en time, som særligt centrerede sig om to emner: ydelser og målgruppe. I diskussionen om, hvorvidt den nye ungdomsuddannelse skal kunne straffe eleverne for manglende deltagelse og fremmøde ved at trække dem i deres ydelser, fik lærerne belyst to væsentlige argumenter, ifølge Tesfaye. Der er nogle unge mennesker, for hvem penge er et stort issue og derfor et brugbart værktøj at anvende i forhold til motivationen for at gå i skole. Omvendt kunne lærerne også berette om mange unge, for hvem lyst og læringsmotivation er de stærke drivkræfter for at få en uddannelse, og derfor vil et træk i ydelser ikke have den store effekt for den type mennesker.

Målgruppen 'de unge voksne'

Dagens andet store emne var målgruppe-snakken. Lars, Fareeha, Brit og Marim kunne hurtigt og præcist beskrive målgruppen for AVU-undervisningen i VUC-sektoren. Den er blandet, men der er særligt en stor gruppe af elever, som kan kaldes ’de unge voksne’. Dem der allerede er i gang med at stifte familie, egen bolig og som er i en livsfase, hvor de fungerer som ansvarlige voksne i deres adfærd på trods af at de er yngre end 25.

Ifølge Marim El Haddad gjorde det indtryk på Tesfaye at høre om hendes erfaringer med gruppen af ’de voksne unge’. Hun fortæller efter mødet, at ”han blev overrasket over at høre om, hvor ansvarsbevidste og målrettede denne gruppe unge er. Det er ofte unge mødre, der er afklarede og motiverede om deres liv og uddannelse, men det kan også være unge mænd. Denne gruppe unge har det jo rigtig godt i et VUC-miljø sammen med andre ambitiøse unge”. Tesfaye kan personligt relatere til den gruppe af unge som er ’de unge voksne’, da han blev færdigudlært som murer, boede med sin kæreste og selv klarede opvasken som 20-årig.

Tesfaye synes, at mødet med de 4 lærere gjorde det endnu tydeligere for ham, at den helt grundlæggende udfordring ligger i målgruppens diversitet. For nogle starter ungdomslivet som 10-12-årige og for andre er det som 30-årig. Men det er meget forskelligt og derfor meget forskelligt at sammenstrikke en løsning, der passer til alle.

Konkrete ideer går med til videre forhandlinger

Mødet med de 4 AVU-lærere gav også Tesfaye en helt konkret ide. Han fik øjnene op for, at VUC-lærere sagtens kan fungere som lærere på to forskellige adresser, fx på en VUC-adresse og på en uddannelsesinstitution på en anden adresse. ”Mødet i dag har konkret givet mig den ide, og det er da noget, jeg vil bringe i spil.”, siger Tesfaye efter mødet.

Afslutningsvis understregede Tesfaye, at mødet med lærerne i dag bekræftede ham i, ”at det er vigtigt, at uanset hvilken udformning, den nye ungdomsuddannelse får, så har vi ikke brug for en rest-institution, vi skal have bygget et sted, hvor der er plads til at folk udvikler sig og bliver afklarede.”

Fareeha Masud, Mattias Tesfaye, Marim El Haddad og Lars Christiansen. Brit Zachariasen nåede ikke med på billedet, da hun måtte skynde sig videre til undervisning.