Læringskonference: Vidensdeling er altafgørende for E-learning

17.02.2020
“E-learning er stadig ukendt land, så vi skal udvikle os selv og området i fællesskab. Og jo flere vi er om at udvikle, jo bedre bliver det bare”, siger Claus Jessen, leder af e-learning på HF & VUC København Syd.

Det kan være svært at dele ud af sin praksis som underviser, men videns- og erfaringsdeling er essentiel for E-learning-området, mener to undervisningseksperter, som netop har holdt oplæg ved KBH SYDs e-learning-konference om online sprogundervisning.

 

“Det har været en dejlig dag! Vidensudveksling har stor værdi - så jeg går hjem med nye idéer”, siger underviser ved HF & VUC Nord Solveig Lauritsen efter en vellykket læringskonference på KBH SYD.

Konferencen for online sprogundervisere i HF & VUC-sektoren løb af stablen den 5. februar, og var organiseret af KBH SYDs e-learning-afdeling. Dagen startede med to oplæg fra undervisningseksperter og sluttede med flere timers workshops, hvor lærere fra forskellige skoler skulle erfaringsudveksle. Leder for e-learning på HF & VUC KBH SYD, Claus Jessen, mener nemlig, at det er uhyre vigtigt, at sprogundervisere på E-learning-området har mulighed for at dygtiggøre sig sammen:

“E-learning er stadig ukendt land, så vi skal udvikle os selv og området i fællesskab. Og jo flere vi er om at udvikle, jo bedre bliver det bare”, siger han.

Claus Jessen er sikker på, at elever kan blive dygtige til at tale og forstå et sprog gennem E-learning-undervisning. Men han er samtidig også klar over, at sprogundervisning på online platforme kan være udfordrende for læreren - sammenlignet med den klassiske undervisning i det fysiske klasserum, hvor lærer og elev kan tale direkte til hinanden.

“E-learning undervisning er enormt ressourcekrævende for læreren”

Som e-learning-underviser er læreren først og fremmest afhængig af at kunne navigere i de platforme, skolen stiller til rådighed. Sprogundervisning er eksempelvis afhængig af en lydlig dimension, og det stiller ekstra krav til lærerens tekniske kreativitet, når det kommer til undervisningsformen.

I et fysisk klasselokale kan underviseren tage uventede spørgsmål fra elever i opløbet, og det er muligt at justere undervisningen på stedet alt efter elevernes niveau. Men e-learning-underviseren skal tilrettelægge undervisningen, så den imødekommer elevernes potentielle behov, mens de sidder derhjemme i deres boliger og læreren er på skolen. Det kræver, at man som underviser forsøger at forudse, hvilke steder i pensum eleverne får brug for ekstra støtte, og hvor de fanger pointerne hurtigt uden behov for videre uddybning.

Den slags tilrettelæggelse tager tid at mestre, ligesom den tager tid at udforme og udføre. Længere tid end den klassiske undervisning, som læreren måske har været vant til.

Den udfordring anerkender både leder for Det Nationale Center for Fremmedsprog Hanne Wacher Kjærgaard og læringskonsulent ved IT-Universitetet Camilla Zhu, som begge holdt oplæg om forskellige aspekter af E-learning til konferencen i februar på KBH SYD. 

De mener derfor begge, ligesom Claus Jessen, at vidensudvekslingen mellem lærerne er altafgørende for kvaliteten af sprogundervisningen på e-learning.

Leder for Det Nationale Center for Fremmedsprog Hanne Wacher Kjærgaard og læringskonsulent ved IT-Universitetet Camilla Zhu holdt begge oplæg til KBH SYDs e-learning-konference.

“Undervisere kan ikke dele for meget med hinanden. Det er enormt ressourcekrævende at tilrettelægge online undervisning, men hvorfor skal de gøre det hele selv?”, siger Camilla Zhu.

Hun mener, at lærerne skal genbruge og lade sig inspirere af hinandens forberedelse i endnu højere grad, end de gør nu. Og Hanne Wacher Kjærgaard er enig.  

“Når man vidensdeler, så får man selvfølgelig nogle gode input, men man kan virkelig også udvikle sin egen praksis. Det er jo, når man åbner op og lader andre stille spørgsmålstegn ved ens praksis, at der er rum til at udvikle sig som underviser”, siger hun og fortsætter:

“Det er jo ikke sådan, at man bare kan kopiere undervisning fra andre til sine egne elever. Der er mange undersøgelser, der viser, at man ikke kan overtage andre læreres undervisning en-til-en, men at man derimod skal tilpasse det sin egen kontekst”. 

Skoler skal skabe en kultur for vidensdeling, mener ekspert

Claus Jessen er heller ikke i tvivl om, at kvaliteten af e-learning-undervisning afhænger af, at skoler og undervisere samarbejder. Og derfor glæder han sig over den store og engagerede fremmøde på sprogkonferencen. Han planlægger at holde flere konferencer i fremtiden, og drømmen er, at de skal afføde et nyttigt netværk, hvor lærere i fællesskab kan udvikle kompetencer inden for e-learning.

For selvom det kan føles grænseoverskridende som underviser at gøre sit arbejde frit tilgængeligt for andres øjne, muligvis kritik og ikke mindst andres anvendelse, er det vigtigt at lærere bliver bedre til at dele undervisningsmaterialer.

“Det kan være svært at dele det, man har brugt lang tid på at lave, også fordi man selvfølgelig gerne selv vil have kreditten for det. Og der handler det virkelig om, som læringsinstitution, at skabe nogle strukturer og en fælles kultur for den slags deling”, mener Camilla Zhu.