Lad vores elever færdiggøre deres uddannelse i fred

17.05.2021
”Jeg har tre unge kvinder fra Syrien, som klarer sig helt vildt godt. De kæmper for at få en uddannelse og komme videre i deres liv. Det er helt ubærligt at se hvordan det rammer dem, at de står til hjemsendelse og derfor får frataget deres mulighed for at tage uddannelse”, fortæller Christine Dubernard

Der er elever på KBH SYD, som har modtaget brev om, at deres ophold er annulleret. En gruppe lærere har nedsat en arbejdsgruppe til at arbejde med, hvordan de kan vise eleverne, at de bakker op om deres uddannelsestid.

Lige nu oplever lærerne, at mange elever er rystede over det, der sker for deres medelever. Annulleringen af ophold for de syriske elever rejser en usikkerhed i forhold til deres egen situation. Lærerne er bekymrede, både for dem som er ramt direkte og for dem, som indirekte påvirkes. Midt i at skulle koncentrere sig om at få eleverne godt forberedt til den forestående eksamen, som starter denne uge, bruges der nu mange kræfter på at holde modet og gejsten oppe hos eleverne.

De kæmper for at få en uddannelse og komme videre i deres liv.
- Christine Dubernard, lærer

”Jeg har tre unge kvinder fra Syrien i min udvidede klasse, som klarer sig helt vildt godt. De kæmper for at få en uddannelse og komme videre i deres liv. Det er helt ubærligt at se, hvordan det rammer dem, at de står til hjemsendelse og derfor får frataget deres mulighed for at tage uddannelse”, fortæller Christine Dubernard, der underviser i matematik og fysik, og som derudover oven i købet selv kommer fra et andet land. 

Salma Nassri, der underviser i Dansk som Andetsprog, oplever også, hvordan situationen påvirker hendes elever. Lige nu går grænsen ved Damaskus-området, men usikkerheden i at den grænse kan rykke og udvides samt frygten for det samfund, der er at vende tilbage til, er stor hos eleverne, der er i Danmark på midlertidige opholdstilladelser. Jeg vil så gerne som lærer vise dem, at jeg bakker dem op og står inde for, at de burde kunne færdiggøre deres uddannelse”.

Jeg vil så gerne som lærer vise dem, at jeg bakker dem op og står inde for, at de burde kunne færdiggøre deres uddannelse
Salma Nassri, lærer

Ledelsen er interesserede i at skolen som ungdoms- og voksen uddannelsesinstitution ikke at blander sig i retspolitik og integrationspolitik, men viser eleverne at skolen bakker op om, at alle burde kunne bruge deres tid i Danmark på en meningsfuld måde og at dem, der er i gang med en uddannelse burde få lov til at færdiggøre den uddannelse. ”Når vores lærere er bekymrede for eleverne, så er det vores opgave at tage det alvorligt. Vores formål er at skabe de bedste rammer for et godt uddannelsesforløb, og vores formål som skole er, at vores elever udvikler sig til handlekraftige aktive medborgere i et demokratisk samfund. Det gør vi gennem stærke fællesskaber og at man lærer at bruge sin stemme, både som elev, som medarbejder og som borger”, siger Simone Hagensen, pædagogisk leder på KBH SYD. Derfor bakker ledelsen op om arbejdsgruppens initiativer.

Arbejdsgruppens primære ønske er, at eleverne skal mærke opbakning fra deres lærere og fra skolen, fordi det betyder noget at mærke skolens standpunkt i denne her situation. Blandt andet har gruppen taget initiativ til en nem måde, hvorpå både elever og ansatte kan give deres stemme til kende ved at få et billede taget med et statement i hånden. Billederne bliver så trykt og hængt op på væggene, så alle elever bliver visuelt mødt af opbakningen hver dag, de møder ind på skolen. En såkaldt støtte-væg!

Støttevæggen bliver en markant måde at vise eleverne, at man kan bruge sin stemme og vise sin støtte og opbakning.
- Simone Hagensen, pædagogisk leder

”Vi laver uddannelse. Vores opgave er at skabe kvalitetsuddannelse til alle. Vi står på vores elevers side og ønsker at skabe et trygt rum for udvikling, læring og uddannelse. Det rum er udfordret med disse udmeldinger”, siger Pernille Crow, konstitueret rektor, og fortsætter: ”Som uddannelsesinstitution strider det imod vores DNA at skulle afbryde elevers uddannelsesforløb tre måneder før de afslutter”.

Lærerne i arbejdsgruppen er meget bevidste om, at det i forvejen har været et hårdt år for alle med hjemsendelse og nødundervisning. Eleverne står midt i en genåbning og en eksamensperiode, som også er stressende for mange og så kommer det her oven i.  

”Jeg bliver så ked af at se, hvor påvirkede mine elever er lige op til eksamensperioden. Det er hul i hovedet, at politikerne ikke giver os mulighed for at føre de pågældende elever til eksamen. Vores opgave er jo at uddanne og danne de unge. Jeg beder bare om lov til at undervise vores elever”, siger Casper Christiansen, der til daglig underviser i samfundsfag på KBH SYD.

Casper suppleres af sin kollega Iben Engberg: ”Der er ingen, der vinder på, at vores medborgere skal sidde på et udrejsecenter i stedet for at færdiggøre deres uddannelse. Hverken den enkelte, skolen, samfundet eller verden. Vi skal værne om retten til uddannelse for alle”.

Der er ingen, der vinder på, at vores medborgere skal sidde på et udrejsecenter i stedet for at færdiggøre deres uddannelse.
- Iben Engberg, lærer

Har du brug for hjælp?

  • Tal med en lærer eller leder på skolen

    Er du elev og bekymret over din egen situation, så kan du altid tage fat i din lærer eller en leder til en snak. 

  • Tal med eksperterne

    Har du brug for hjælp og sparring af eksperter, så er der også organisationer, der arbejder for at hjælpe jer. Fx Dansk Flygtningehjælp