Kulturklubben - åbner nye døre til dansk sprog og kultur

04.12.2019
Kulturklubben åbner døren til det danske sprog og den danske kultur - på en anderledes måde end traditionel danskundervisning.

Kulturklubben åbner døren til det danske sprog og den danske kultur - på en anderledes måde end traditionel danskundervisning.

De taler hurtigt og meget

”Det er godt, fordi skuespillerne snakker hurtigt og bruger mange nye ord på dansk”, siger eleven Hamid, som har været med kulturklubben i teateret og i operaen og er vild med at lære dansk på den måde. Ifølge Hamid er det en ny måde at høre det danske sprog på, fordi det adskiller sig meget fra den måde, han hører dansk på i sin hverdag. Det er nemlig mest er lærerne og klassekammeraterne, han er i dialog med.

”Jeg forstod nok kun 30 procent af, det de sagde i teateret, så det ER svært”, fortæller Hamid, men fortsætter: ”Det gode er, at de snakker hurtigt og springer frem og tilbage i fortid og nutid og fremtid, og det er vildt godt for mig at høre dansk på den måde”.

En anden fordel, som Hamid peger på er, at de i teateret bruger mange flere og andre danske ord, end Hamid er vant til at høre i sin skolegang: "Og så er det godt at høre dansk udtalt af skuespillerne, og jeg lytter rigtig godt efter”.

Også Hamids klassekammerat, Veronica, er positivt stemt overfor kulturklubben. De to venner oplever, at teateroplevelserne giver dem nogle gode emner at tale dansk med hinanden om. Eksempelvis handlede det sidste teaterstykke, eleverne så, om dansk historie efter anden verdenskrig, og det bliver så elevernes samtaleevne.

"Jeg taler jo farsi, og Veronica taler italiensk som modersmål, men når vi skal snakke sammen, har vi en regel om at tale dansk sammen. Teaterturene er et godt emne", synes Hamid.

"Det er vildt godt for mig at høre dansk på den måde" - Hamid, der har været i operaen med kulturklubben på Amager-afdelingen.
- Hamid og Veronica, AVU-kursister

Det danske sprog er svært

Det danske sprog er svært, og mange af kursisterne på AVU (Almen Voksenuddannelse) kæmper med alt fra udtalelse til stavning. Kursisterne er voksne mennesker, modne og erfarne mænd og kvinder, som er kommet til Danmark som voksne, og som har sat sig for at lære det danske sprog med det brændende ønske at blive selvkørende i det danske samfund. Snak dansk, siger man. Helst med nogle danskere. Jaja, det er lettere sagt end gjort, for når man har små børn derhjemme og en partner, der heller ikke er indfødt dansker, så er det rigtig svært at finde tid og anledning til at starte samtaler med indfødte danskere. Når kursisterne starter til danskundervisning med andre kursister, der heller ikke taler flydende dansk, så er der sjældent anledning til almindelige samtaler med danskere. Så hvordan får man så bedst fat i det danske sprog? Hvordan kommer man i gang med de første samtaler på dansk? Og hvad skal samtalerne handle om?

Kulturklubben

På AVU har lærerne Karima og Helle været med til at starte en kulturklub for AVU-kursister, der slås med de svære danske gloser, de mange forskellige dialekter og udtalelser samt de danske udtryk og talemåder. Skolen betaler det meste af billetprisen, og så betaler kursisterne en del selv. I undervisningssituationen gennemgår elever og lærere danske tekster, grammatik og stavning, men de naturlige samtaler er sværere at få op at stå, når man er en enkelt lærer til 20-30 kursister. Kulturklubben er derfor et nyt initiativ på HF & VUC KBH SYD, hvis formål er at give eleverne en ny og anderledes adgang til det danske sprog. Gennem fælles oplevelser hører eleverne dansk på en anden måde end i klasselokalet, og de hører sætninger udtalt af skuespillere og sangere på en anden måde, end deres lærer siger dem. Selve spændingen og handlingen i eksempelvis teaterstykker, musicals og opera er samtidig noget, der fanger opmærksomheden, fænger publikum, giver smil på læben og på den måde danner grobund for nogle gode samtaler - på dansk - bagefter. AVU-kursisterne elsker det.

Kulturklubben på AVU: Skolen betaler et tilskud til billetprisen, og lærerne på AVU står for at udvælge teaterstykkerne og planlægge datoerne og tage i mod tilmeldinger til turene.

Teater, musical, opera og danske film i biografen

Veronica har været med kulturklubben ude to gange. Hun synes også, at det er en god måde at lære dansk på:

”Efter teateret snakker vi sammen om teateret, og det er en god samtale at have.”

Hun håber, ligesom Hamid, at der kommer flere udflugter til teater, musical og operaen, og så synes hun, at det ville være en god idé med nogle biografture:

”Det håber jeg, vi kan gøre efter jul”, siger Veronica, der også tror, at en biograftur kan lokke lidt flere af hendes medkursister på tur, fordi der er flere, der synes, at det er mere trygt at gå i biografen end i teateret. 

Og den idé er underviser Helle Stasel også med på. Håbet blandt lærerne er at udvide kulturoplevelserne med et mangfoldigt udvalg af kultur lige fra cykel- og vandreture til en studietur til Oslo. 

FAKTA:

Kulturklubben er for Dansk som andetsprog-kursister på Amager-afdelingen og har været et pilotprojekt i 2019. Lærere og kursister håber, at klubben består ind i 2020. Skolen betaler et tilskud til billetprisen, og lærerne på AVU står for at udvælge teaterstykkerne, planlægge datoerne og tage i mod tilmeldinger til turene. Indtil videre har Kulturklubben været inde og se operaen "La Bohéme", teaterstykkerne ”De befriede” og "Dialog om radikalisering", ligesom klubben også har været på besøg hos Storm P. Museet. 

Læs mere om vores basishold på dansk og DSA Dansk Som Andetsprog.