Krea-evaluering på AVU Basecamp åbner op for ris og ros - dog mest ros.

12.06.2018

Krea-evaluering på AVU Basecamp åbner op for ris og ros

Endnu et halvår med AVU BaseCamp-gruppen er ved at være slut. Derfor havde lærer Anne Jakshøj inviteret til en lidt alternativ evalueringsform. Eleverne blev bedt om at vise, hvad holdet havde betydet for dem med udklip og collager. Det fik AVU BaseCamp-holdet til at åbne og vise med ord og billeder, hvordan de har haft det på holdet.

”Hvis man gør noget anderledes, får man folk til at tænke anderledes,” forklarede Anne. Og ”jeg ville gerne have eleverne til at åbne op, og fortælle hvad der virkelig rørte sig inde i dem”. Mange af eleverne på AVU BaseCamp har noget under overfladen, som de ikke fortæller om, og derfor, fortæller Anne, er de ikke vant til at åbne op. Også selvom det, de skal snakke om, ”bare ” er, hvordan AVU BaseCamp forløbet har været.

Annes alternative evalueringsmetode virkede

”Vi evaluerede med ord og billeder, og det blev dybt, for det åbnede faktisk op for en del snak.” Rigtig mange af eleverne fortalte på deres kreative facon, at de har haft stor glæde af AVU BaseCamp og af læreren Anne Jakshøj.

”Her er fx en evaluering, der viser at det er godt at komme i skolen, selvom man har en dårlig dag. For her er rart at være, fordi folk i klasse vil hinanden,” forklarer Anne og viser en af collagerne frem.

Vil du tilmeldes BaseCamp - 16 ugers afklaringsforløb for unge?