KBH SYD skaber demokratiske borgere

20.10.2017
Lærerne i medborgerskabsklassen arbejder aktivt med eleverne om medborgerskab. Rektor ønsker at medborgerskab inddrages i alle skolens aktiviteter, både i og uden for undervisningen.

På KBH SYD er medborgerskab et fag på skoleskemaet

”Nu hænger klassens 7 værdier på væggen i klasselokalet, så vi hver dag bliver mindet om, hvad vi står for og vil med hinanden” fortæller Heidrun, som sammen med sine lærerkolleger Fareeha og Anne er lærer for medborgerskabsklassen på KBH SYD i Hvidovre. Klassen er en AVU-klasse (9. klasse-niveau), og Heidrun og Fareeha har store ambitioner med hensyn til, hvordan eleverne forstår sig selv, hinanden og samfundet omkring sig. Derfor arbejder klassen meget med værdier; både skolens værdier og klassens værdier. Klassens 7 værdier er: respekt, tillid, åbenhed, venlighed, samarbejde, glæde og ansvarlighed. For Heidrun og eleverne handler medborgerskab bl.a. om menneskers tilhørsforhold til et fællesskab.

Fællesskaber

Eleverne i medborgerskabsklassen arbejder også med fællesskab og ser på hvilke ting, de har tilfælles med hinanden - på tværs af bl.a. køn, etnicitet, alder og religion. Øvelsen med fællesskab ”var en rigtig god øvelse for eleverne, for vi fandt ud af, at vi har overraskende mange ting tilfælles. Udover, at vi er borgere i det samme samfund, så er der mange andre ting vi har til fælles - vi skal bare nogle gange give os tid til at få øje på disse fælles ting”, fortæller Heidrun. Planen er at gentage fællesskabs-øvelsen senere på skoleåret - ”helst ude i samfundet, sammen med nogle mennesker, vi måske ikke lige forestiller os, at vi har nogle ting tilfælles med”, fortæller Heidrun.

På tur i København

Heidrun og Fareeha lægger vægt på både at trække omverdenen ind i klasse-arbejdet, men også at trække klassen ud i omverdenen. I september tog alle lærere og elever på tur i København sammen. Først på Christianshavn og se på forskellige bygninger og arkitektur. De var rundt på broerne i København; Cirkelbroen, Knippelsbro og Inderhavnsbroen. Broerne vil senere på skoleåret blive brugt som symboler for klassens arbejde med brobygning mellem mennesker. På Papirøen lod de sig inspirere af mad fra hele verdenen, og lærte om konceptet bag Copenhagen Street Food, hvor kulturer mødes gennem mad, og hvordan man kan skabe et rum, hvor mennesker mødes på tværs af kultur og etnicitet. Ved Tróndur Paturssons Kosmiske rum på Nordatlantens Brygge blev der taget gode selfies, og ved Nationalbanken blev der snakket økonomi og matematik, som er vigtige elementer at forstå i forhold til samfundets dynamikker.

Til sidst mødtes klassen med de andre medborgerskabshold fra KBH SYD for at tage på kanalrundfart i Københavns kanaler. I alt 150 elever og lærere fra KBH SYDs to afdelinger tilbragte dagen i hinandens og Københavns selskab. ”Det var en fantastisk dag, som vi kommer til at arbejde med i undervisningen det næste stykke tid, både i dansk, engelsk, og matematik - selvfølgelig med fokus på medborgerskab” afslutter Heidrun.

Medborgerskab skal præge alt på skolen

Medborgerskabsklassen og deres forløb er en del af KBH SYDs ambitiøse projekt om at inddrage medborgerskab i alle skolens aktiviteter, både i og uden for undervisningen. Rektor Peter Zinckernagel håber, ”at nogle af de ideer, som lærerne har sat i søen med medborgerskabsklasserne vil sprede sig til de andre hold og klasser på skolen sådan, at alle, der arbejder på skolen eller er elev på skolen, ikke er i tvivl om, hvorfor medborgerskab er så vigtigt for at klare sig godt i livet”.

Hvorfor er jeg en god medborger?

Lærerne i medborgerskabsklassen har bedt eleverne svare på, hvad der gør en god medborger, og om de selv er gode medborgere. Elevernes svar fik deres lærere til at strutte af stolthed. Heidrun er imponeret over elevernes måde at reflektere over medborgerskab i deres svar og mener, at ”nu er de jo nærmest klar til selv at undervise i medborgerskab”. Eleverne skulle fuldføre sætningen: "Jeg er en god medborger fordi..."

Her er nogle af deres svar:

Jeg en god medborger ...

  • ”fordi det er vigtigt for mig, at være sød mod andre mennesker. Jeg har fx en underbo, som synes, jeg er en god medborger. Det synes hun, fordi når jeg står op kl 5 om morgenen, prøver jeg og mine børn at være stille, fordi hun er en sød person. Hun ved godt, at jeg har tre små børn. Man skal respektere hinanden. Det er en god medborger.”
  • ”fordi jeg ved, hvordan man skal behandle andre mennesker, som man selv gerne vil behandles. Jeg hjælper de ældre, mine naboer og børn. Jeg passer godt på naturen, jeg smider ikke skrald på gaden og følger de regler der kræves. En god medborger skal respektere alle mennesker og alle religioner.”
  • ”fordi jeg ved noget om samfundet. En god medborger kender sine rettigheder og pligter. En god medborger deltager i demokratiske processer. En god medborger accepterer forskelle. En god medborger hjælper andre mennesker.”
  • ”fordi jeg lytter til andres meninger, og jeg kan samarbejde med andre mennesker.”
  • ”fordi jeg er ved at lære, hvad jeg skal gøre for fællesskabet, fx at respektere andre, anvende loven, og deltage i valg. Det skaber ytringsfrihed, troværdighed på arbejdspladsen og accept af andre medborgere. Det giver også følelsen af at tilhøre samfundet, og sådan bliver det en del af min identitet.”
  • ”fordi jeg ved, at nogle mennesker har brug for hjælp fra andre. Jeg har også fået hjælp fra andre mennesker. Jeg ved, at hvis jeg hjælper andre mennesker, er jeg en god medborger, for vi lever i et fælles samfund, så vores pligt er at tage hensyn til hinanden.”
  • ”fordi jeg respekterer andre og andre respekterer mig. Jeg ved, at alle mennesker ikke er ens og derfor accepterer jeg, at alle er forskellige. Jeg diskuterer i stedet for at slå eller skændes.”
  • ”fordi jeg har deltaget i udviklingen af vores land ved at arbejde og betale skat. Jeg stemmer, når der er valg og respekterer loven og samfundets normer. Jeg arbejder på at få en god fremtid, og det er godt for vores samfund og udvikling af vores samfund. Jeg følger med i, hvad der foregår i landet og i min kommune.”