KBH SYD har lavet antichikanepolitik - og skruer op for snakken om adfærd på arbejdspladsen

03.09.2021
I løbet af det sidste halvår har en arbejdsgruppe på HF & VUC København Syd arbejdet med at udarbejde antichikane-politikker med retningslinjer for håndtering af krænkende adfærd. Samtidig har Daregender og NORM være forbi for at kickstarte snakken. Skolen gør det for at være på forkant og værne om medarbejdernes trivsel.

I løbet af det sidste halvår har en arbejdsgruppe på HF & VUC København Syd arbejdet med at udarbejde antichikanepolitikker med retningslinjer for håndtering af krænkende adfærd. ”Vi ville gerne kigge os selv efter i sømmene her ovenpå MeToo-debatten de seneste par år. Vi skal turde tage snakken, fortæller Sussi, der er har siddet i anti-chikane arbejdsgruppen, og som også er tillidsrepræsentant for skolens AC-gruppe.

Besøg af Daregender og NORM

Sidste mandag havde arbejdsgruppen derfor også inviteret de to organisationer DareGender og NORM forbi for at klæde de ansatte på skolen på til at starte nogle af de svære snakke om køn og krænkende adfærd.

Foredragsholderne, Loke, fra Daregender roste arbejdsgruppen for deres præventive tiltag: ”For det meste kontakter arbejdspladserne os jo først, når der er sager. Så jeg har faktisk aldrig prøvet at holde foredrag for arbejdspladser, som jeres før”.

Skolens medarbejdere blev bedt om at deltage i dilemmaspil i grupper, som skulle åbne op for samtalerne om køn og krænkende adfærd. En af de ting som DareGender gerne ville, var at få skolens medarbejdere til at forholde sig til deres egne blinde vinkler. Det kan være uvidenhed, som kan skabe misforståelser, uenigheder og kan gøre at nogle føler sig undertrykt på arbejdspladsen, uden at man er klar over det.

Diskussionerne gik livligt for sig rundt om bordene og fortsatte også dagene efter på lærerværelset og i frokoststuen. For mange af lærerne er det også nærliggende på sigt at hive diskussionen om køn og krænkende adfærd videre ind i klasserne i samtaler med eleverne.

”Det er vigtigt, at vores arbejdsplads har et godt arbejdsmiljø,” fortæller Lasse, der er pædagogisk leder for AVU og også en del af arbejdsgruppen bag antichikane-politikkerne. ”Vi vil arbejde for at samtalen om hvad der er krænkende adfærd fortsætter her på skolen. Og vi håber, at det giver medarbejderne en tryghed, at vi har tydelige retningslinjer og fortsat har åbne snakke om emnet”.