Jeg er næsten ligeglad med hvad I stemmer, bare I stemmer

15.11.2017

HF-enkeltfags- og AVU-kursister havde lokalpolitikere fra Hvidovre kommune på besøg i dag. Helle Adelborg (fra Socialdemokraterne) er Borgmester i Hvidovre Kommune og Mikkel Dencker (fra Dansk Folkeparti) er Viceborgmester. De debatterede alt fra ungdomsboliger og flere parkeringspladser til bedre sagsbehandling i borgerservice og frikadeller i daginstitutionerne.

Helle Adelborg og Mikkel Dencker er to meget erfarne politikere, der kender Hvidovre kommune ud og ind. De var derfor hurtige til at pointere, hvad de rent faktisk kan lave om på, og hvad der er lovgivningsbestemt af Folketinget. ”Vi er valgt til at varetage dagligdagen i kommune ” forklarede Helle Adelborg. Det vil sige bl.a. administrationen i kommunen, idrætsfaciliteter, foreningslivet og trafik.

Ordentlig sagsbehandling og frikadeller i børnehaverne

En del af spørgsmålene omhandlede sagsbehandlerne i kommunens borgerservice. Mange af kursisterne havde erfaring med ikke at få hjælp, når de havde allermest behov. Borgmester Helle Adelborg lovede at gå videre med kursisternes bekymringer. Andre ville have vished for, at deres børn ikke ville blive tvunget til at spise svinekød i daginstitutionerne. Mikkel Dencker fortalte, at reglen ikke er helt så firkantet. Der vil blive serveret andet kød til de børn, der ikke spiser svin. Og flere spurgte kritisk ind til besparelser i kommunen og behovet for flere ungdomsboliger.

Enige om det meste

Helle Adelborg og hendes Viceborgmester Mikkel Dencker, som jo er fra hver deres parti, var meget enige om, hvad der skal ske på de fleste af kommunens områder. Flere kursister havde svært ved at se forskellen på Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet i Hvidovre, og stillede sig kritiske over lighederne. Borgmester og Viceborgmester kunne forklare, at selvom de er meget enige i, hvordan de forskellige områder inden for kernevelfærden i kommunen skal prioriteres, så har de to forskellige parti-programmer, og det betyder, at der til dagligt indgås mange kompromiser inde på Hvidovre Rådhus.

Det var tydeligt, at de to politikere begge elsker Hvidovre og brænder for, at være med til at gøre Hvidovre til den bedste by som muligt. Helle Adelborg har boet 57 år i kommunen og siddet i kommunalbestyrelsen i 34 år. ”Jeg har set Hvidovre gå fra at være en landsby til en del af en storby,” fortalte hun.

Flere el-biler og en velfungerende Avedøre Stationsby

Efter mødet med kursisterne måtte Helle Adelborg og Mikkel Dencker lige puste ud. De har begge tidligere været til arrangementer på KBH SYD, og de var derfor glade for at møde vores ivrige og engagerede kursister igen. Men ”… jeg var overrasket over, at de var så spørgelystne,” fortalte Helle, da politikermødet var slut, ”og det var godt, at der var så mange forskellige emner, der blev taget op". Fx skulle de svare på, hvornår der kommer el-delebiler til Hvidovre, og hvad de ville gøre ved at forbedre Avedøre Stationsby. Ifølge Helle går det rigtig godt i Avedøre Stationsby, som slet ikke har de udfordringer, området har haft tidligere. "Nu skal vi bare have sådan nogle som jer til at komme med de gode historier derfra”, afsluttede hun. ”Sådan at hele området får et bedre ry”.

Husk at stemme

Begge politikere var imponerede over fremmødet af kursister. Mikkel Dencker afsluttede med at sige, at han stort set er ligeglad med, hvad folk stemmer, bare man stemmer!

Hvorvidt de to politikere vandt nye stemmer ved politikermødet, er svært at vurdere, men det satte i hvert fald tankerne i gang hos kursisterne. ”Før ville jeg nok ikke have stemt, men efter vi har haft så meget om valget, tror jeg, at jeg stemmer”, fortalte en af kursisterne efter politikermødet.

Fakta:

Tjek lige Amagerbladet ud denne uge :) Andreas Andersen, der læser HF, har skrevet en super fin artikel om politiker-debatten på Amagerafdelingen fred...