IntoWords: Læse- og skriveprogram hjælper

06.02.2018

HF &VUC København Syd har i undervisningen stor fokus på ordblinde og andre elever, der kan have læse- og skrivevanskeligheder. Det gælder både for elever på HF og AVU, som KBH SYDs Læse-SkriveCenter står klar til at hjælpe.

En af de programmer som eleverne lære at bruge er IntoWords. Det er et program, der ligesom CD ORD, læser teksten højt, og som kan komme med ord- og staveforslag baseret på tekstens kontekst. Det er nemt at bruge og bliver både brugt af ordblinde eleverne og dem, der har svært ved det danske sprog. Bl.a. har DSA (dansk som andetsprog) Basis-holdet stor glæde af det.

"Det er nemmere at forstå en dansk tekst, når den bliver udtalt," fortæller en af eleverne på DSA Basis-holdet. Hun viser her nederst, hvordan hun nemt kan overstrege en tekst og dernæst få computeren til at læse den tekst højt. 

På KBH SYD bruger eleverne, som har læsevanskeligheder, bl.a. IntoWords til at få teksten læst op

Få hjælp af Læse-SkriveCentret:

Læs mere på skolens Kursistintra på Edulife: https://edulife.kbhsyd.nu/

  • Hvis du er elev på skolen, kan du finde IT-vejledninger til læse- og skriveprogrammer på skolens kursistintra.
  • Du kan også finde tider for lektiehjælp og ordblindetest.