Individuelle samtaler virker

26.09.2016
Individuelle samtaler mellem AVU-kursister og deres lærere giver bedre læringsmiljø.

Individuelle samtaler med kursisterne i starten af skoleåret

I år har lærere og vejledere afholdt samtaler med hver enkelt kursist på AVU om, hvordan det går, både i skolen og derhjemme, og som noget nyt ligger samtalerne i starten af skoleåret. Igen i slutningen af semestret bliver kursisterne igen indkaldt til en snak. Uddannelseschef Karina Bek glæder sig til at se, hvilken effekt det har haft at sætte tid af til det så tidligt i semestret, som de har gjort i år. 

”Inden mødet er kursisterne blevet bedt om at udfylde et skema, så vi kan få et overblik over deres kort- og langsigtede uddannelsesmål, men også så de selv kan reflektere over deres egne mål. Der bliver også stillet spørgsmål til deres faglige kompetencer i fagene.” fortæller Marim El Haddad, der underviser i dansk og matematik.

”Vores erfaring fra sidste år viste, at langt de fleste kursister dukkede op til deres samtale, og ligefrem så frem til den. Denne gang er tanken, at vi møder kursisten 2 gange på et skoleår, både tidligt i uddannelsesforløbet for at afstemme forventninger og senere i forløbet, inden eksamen, for at følge op på kursisten. Vi har i lærerteamet talt om vigtigheden af, at kursisten selv har et mål med at gå på VUC, og det er her den individuelle samtale har værdi” fortæller Marim.

En del af fastholdelsesstrategien

Salma Nassri, der underviser i dansk og engelsk på AVU tilføjer, ”samtalerne er også en del af vores fastholdelsesprojekt. Vi holder samtalerne for at vise kursisterne at vi vil dem, og det har givet gode resultater at holde samtalerne. Jeg vil vove at påstå, at frafaldsprocenten er lavere efter vi indførte de individuelle samtaler fx på forløber ’hf-broen’.”

Lærerne og kursister forstår hinanden bedre efter samtalerne

Erfaringerne viser, at de kursister, der starter ud med at have problemer formår at stramme op efter samtalen, fx hvis de har været lidt på afveje af den ene eller anden slags eller har personlige problemer, der påvirker deres deltagelse eller adfærd i undervisningen. Andre oplever anerkendelse ved at få fortalt at deres faglige præstation er rigtig god, og det skal de fortsætte med. ”Så får de julelys i øjnene af den smule ros. Det er dejligt at se at tydelig anerkendelse kan gøre en forskel” fortæller Salma og fortsætter ”på Hf-broen har jeg interessant nok tit oplevet, at kursister føler behov for at lette deres hjerte omkring deres personlige problemer. Som lærer kommer man rigtig tæt på, og får nogle gange ting at vide som kan forklare uhensigtsmæssig adfærd. Men det hjælper begge parter at tale om det, for det gør, at vi som lærere ved, at vi nogle gange skal have lidt elastik i forhold til den enkelte kursist.” 

Vi fortsætter med de individuelle samtaler

Karina Bek er ikke i tvivl om, at kursisterne tager samtalerne meget alvorligt, og er rigtig glad for, at vi som skole har fundet et greb, der kan hjælpe både kursister og lærere til at opnå et bedre, mere konstruktivt og behagelig læringsmiljø.