Hvordan underviser man bedst elever med psykiske traumer?

24.06.2021

Temadag på KBH SYD med oplæg ved psykolog Basim Osman

D. 17. juni var der temadag på KBH SYD. Lærerne fik bla besøg af psykolog Basim Osman, der fortalte om, hvordan man som lærer, bedst kan undervise folk med traumer eller generelt går rundt med tunge historier i bagagen. Basim Osman er psykolog og har mange års erfaring med arbejdet med flygtninge og de psykologiske mekanismer, der kan opstå i læringsrummet i en undervisningssituation.

Hvilke "triggere" får eleverne til at reagere?

Basim Osman fortæller om de triggere, der ligger til grund for, at nogle elever reagerer voldsomt og ofte uhensigtsmæssigt i en skolesituation. Det kan være selve konceptet lærer-elev og dens indbyggede skæve magtbalance, det kan være voldsomme og følelsesladede udbrud og reaktioner, der påvirker de andre elever, det kan være minder, der dukker op i undervisningssituationen udløst af emnet eller de visuelle undervisningsmaterialer, fx et filmklip om slaver eller det kan være selve eksamens-situationen, der minder om et forhør og trigger noget.

"Med det øgede pres indeni, så farer man let, er sensitiv, selvværden er gradvist opløst og følelsen af mening bliver sværere og sværere at finde. Det er det, der gør det svært i læringssituationerne"
- Basim Osman

Lærere i risiko for at over-involvere sig

Han introducerer begrebet sekundær traumatisering – der handler om at man som lærer er i risiko for at involvere sig i et andet menneske med empati og energi, men at det kan tippe til at man ’overinvolverer sig’ i områder, der ligger uden for ens kompetencer og faglighed, og har så svært ved at slippe det igen, at det påvirker ens egen sindstilstand.

Hvordan skal man tackle elevers psykiske traumer?

I læringssituationen kan det være svært at finde ud af, hvordan man møder og håndterer elever med traumatiserende oplevelser i bagagen. Man kan jo ikke se på folk, hvilke traumatiske oplevelser, den enkelte møder ind med, når man starter op. Der kan derfor være meget tvivl involveret i, hvordan man som lærer bedst tackler situationen og de enkelte elever og tager hensyn til det i undervisningen. Det kan skabe usikkerhed og bekymring med sig i jobbet.

Traumatiserede elever, der prøver at få hverdagen til at hænge sammen

”Intentionen med at invitere Basim Osman til HF & VUC København Syd var, at give mulighed for at lærerne føler sig bedst klædt på til at møde de elever, der bærer rundt med traumer. Erfaringen viser, at vi har en del elever, der har mange forskellige slags traumatiske baggrunde. Det kan være syrere, der måske skal sendes hjem, elever der har problemer med opholdstilladelser, eller elever der har været ude for voldsomme og voldelige hændelser som krig, overgreb og tortur”, fortæller Tanya Tümmler, der underviser i matematik og naturfag, og er en af initiativtagerne bag temadagen. ”Det har været en succes i dag, ingen tvivl om det. Der har været virkelig meget nyttig viden og nogle gode snakke med Basim, som helst ville høre eksempler fra vores praksis, og det var dejligt”, fortæller hun.

"Vi ville give mulighed for at lærerne føler sig bedst klædt på til at møde de elever, der bærer rundt med traumer."
- Tanya Tümmler, lærer

Temadagen startede ud med et oplæg med en jurist fra Dansk flygtningehjælp, som handlede om nogle af de udfordringer, vores elever slås med, for at få hverdagen til at hænge sammen i Danmark. Udfordringerne er særligt forbundet med usikkerheden i at have en midlertidig opholdstilladelse, og utryghed, fordi lovgivningen ændrer sig så ofte, og med tilbagevirkende kraft. Derfor bliver målet om permanente opholdstilladelser og en stabil og forudsigelig fremtid i Danmark hele tiden sat på prøve.

Det gav lærerne en indsigt i, hvad mange af vores elever slås med lige nu. En ting er jo hvad de kommer fra (krig, tortur og traumer mm.), men en anden ting er, hvordan deres forhold er nu og her i Danmark, som på mange måder er umenneskelige. Det var alt lige fra boligforhold, til økonomi, til de forhør de skal til i Udlændingestyrelsen.

Inspirerende at høre psykologen Basim fortælle

”Det har været en spændende og relevant dag for os”, fortæller Lasse, der er pædagogisk leder på AVU. ”De fleste af vores lærere kender til de problematikker og situationer i læringsrummet, som Basim Osman tog udgangspunkt i. Og de fleste har oplevet at føle sig på dybt vand og følt sig usikre på, hvordan de bedst tackler situationer, når elever handler irrationelt og nogle gange følelsesladet og voldsomt. Basim Osmans oplæg har også inspirere mig til at overveje om vi kan bruge nogle af superviserings-ideerne. Det skal vi snakke meget mere om med lærergruppen”, slutter Lasse.