”Hvordan går det på skolen?”

06.12.2018
Elever fra 6 forskellige klasser er udvalgt til at fortælle mere i dybden om, hvad de oplever er henholdsvis godt og skidt på skolen, og hvad de synes der skal gøres ved det.

”Hvordan går det på skolen?” – det er kernen i en Undervisningsmiljøvurdering (UMV)

Ifølge Undervisningsmiljøloven skal alle ungdomsuddannelser udarbejde en undervisningsmiljøvurdering (UMV) mindst hvert tredje år. En UMV er en vurdering af uddannelsesstedets fysiske, psykiske og æstetiske miljø, hvor man inddrager elevernes opfattelse af undervisningsmiljøet. Undervisningsmiljøvurderingen skal laves med henblik på at sikre et godt undervisningsmiljø, der er sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Her på KBH SYD har vi i år valgt at gøre det på en ny og anderledes måde, end vi har prøvet før. 6 klasser er udvalgt til at fortælle mere i dybden om, hvad de oplever er henholdsvis godt og skidt på skolen, og hvad de synes der skal gøres ved det.

Thomas Caspersen deltog ved nogle af sessionerne, og ifølge Thomas er der kommet mange gode input og ideer fra eleverne. Eleverne var meget positive over for inddragelsen, og flere har sagt, at de føler sig hørt og anerkendt. Selve arbejdet foregik med stor iver og koncentration hos eleverne. Eneste negative kommentar var, at sessionerne lå i historietimerne. De havde foretrukket, at det lå i dansk eller NF, da 'historie er svært' og de har 'for lidt tid til det i forvejen', som der var en elev, der sagde. Det skal vi forsøge at huske til næste gang, vi planlægger det.

De følgende billeder viser flipovers fra den indledende øvelse med at finde ting ved skolen, som fungerer, og ting, der kan forbedres.

Der er kommet rigtig mange gode input og ideer fra eleverne.
- Thomas, lærer der var med til at evaluere

Hvad gør vi nu?

Undervisningsmiljøgruppen skal arbejde med, hvordan de gode input bliver til virkelighed på skolen. De næste runder gennemføres i løbet af de næste 2 uger og i uge 50 og 51 udarbejdes en handleplan. Til foråret følger vi op på handleplanen. Fremadrettet vil vi rulle UMV’en ud, så den bliver et fast indslag i alle HF2-klasser én gang årligt.

Bliv hørt

Var man ikke i en af de klasser som er udtrukket, kan man altid komme med gode ideer og ønsker til undervisningsmiljægruppens elevrepræsentanter:  Sarah og Hanan på Hvidovre og Pernille og Emilie på Amager. Man kan finde kontaktinformation til elevrådet på elevintra.