Hvordan er det at være ude at arbejde?

- minipraktik hjælper HF-elever med videre uddannelses- og karrierevalg

HF-elever prøver kræfter med arbejdslivet i danske organisationer

HF-eleverne på den 2-årige HF har været ude og prøve kræfter med arbejdslivet hos udvalgte organisationer i Københavnsområdet. Det skal hjælpe dem med at blive afklaret på hvilken fagpakke, de skal vælge på 2. år og hvad de gerne vil med videre uddannelse og arbejdsliv.

Eleverne afsluttede i sidste uge deres praktikforløb med at få overrakt et diplom som bevis for deres praktik og en fernisering med deres produkter hjemme på skolen foran deres klassekammerater, deres dansklærer Nina Ryder og kommunikationschefen Tille Nielsen.

Værdier og udfordringer på arbejdspladsen

En af opgaverne eleverne havde med sig på praktikstederne var, at identificerer arbejdsstedets værdier og udfordringer og forberede en fremlæggelse af dette for resten af klassen og dansklærer Nina Ryder, når de var tilbage i undervisning.

En af eleverne fortæller om, hvordan hun mærkede arbejdspladsens værdier gennem det daglige arbejde i en børnehave: ”Jeg lærte, at man skal have respekt for hinanden, både overfor børnene og overfor kolleger og overfor forældrene. Man skal være opmærksom på hvordan, man kommunikerer med hinanden og med børnene og være sikker på at man forstår hinanden, for børnene spejler sig jo i de voksne hele tiden”.

Fremlæggelserne af produkterne fra praktikforløbene bestod af alt lige fra små videoer ude fra praktikstederne, analyser af hvad praktikstedet skulle arbejde videre med og refleksioner af hvilken læring der har foregået til collager om værdier og udfordringer på arbejdsstedet 

Ideer til markedsføring til unge 

En elev fra en anden gruppe fortalte om, hvordan man på deres praktiksted skulle hjælpe med at skabe opmærksomhed på en sag, særligt hos den unge målgruppe, ”vi fik lov til at komme med ideer til dem, bl.a. til udvikling af design til hættetrøjer og t-shift, som kunne skabe opmærksomhed om sagen. Vi havde også ideer til merchandise såsom: kopholdere, kuglepenne, og så synes vi, at de skulle oprette en instagramprofil. Vi fremlagde ideerne for en fra ungdomsafdelingen på vores sidste dag derhenne.”

En række organisationer stiller op som praktiksted for de unge mennesker i samarbejde med Raido, som arbejder for, at alle unge kan skabe sig en god fremtid med uddannelse og stærke fællesskaber. Målet er læring, og det vigtigste for ledelsen på HF & VUC København Syd er at prøve en anderledes tilgang til at styrke elevernes oplevelse af læring, øvelse i medborgerskab og det at være med til at gøre en forskel. Her er det at et mini-praktikophold på et arbejdssted kommer ind i billedet.

Der er masser af engagement på de danske arbejdspladser

Næsten alle elever kunne berette om det gode arbejdsmiljø ude på praktikstederne, lige fra at folk var så søde og man fik masser at spise, til at det være fedt at opleve at medarbejderne havde det så sjovt med hinanden, når de gik på arbejde. Og det er jo en vigtig indsigt at få om arbejdslivet.

Forventningen om, at eleverne skulle komme ud og opleve øvrige medarbejderes engagement i arbejdet ude i organisationerne, blev således til fulde opfyldt. På HF & VUC København Syd er der stort pædagogisk fokus på engagement. Engagement og motivation er helt centralt i det pædagogiske arbejde med eleverne, og det at opleve engagement på et arbejdssted er motiverende i sig selv, og derfor et godt sted at komme videre fra imens man er under uddannelse.

 

Praktikstederne i efterår 2021:

 • Min lille verden
 • Send Flere Krydderier
 • Miljøpunkt Indre by
 • Humlebien
 • Fountain House
 • Europabevægelsen
 • Avedøre Kirke
 • Det danske filminstitut
 • Børnekulturhus Ama’r
 • Fagbevægelsens Hovedorganisation
 • Kofoeds Skoles Butikker
 • Naturcenter Amager Strand
 • Ørestad Friskole

 

Første gang KBH SYD samarbejdede med Raido og et antal praktikpartnere var i 2019. 

/