HF-elever udgiver magasin

10.06.2015
Magasinet byder på artikler om mange forskellige emner, men fælles for dem alle er, at de byder på overvejelser om emnerne set igennem et bæredygtighedsperspektiv. Eksempelvis er der både en artikel om overvægt og bæredygtighed, og en anden om Skifergas og bæredygtighed.

Hf-1.-års kursister fra Innovationsklassen på HF og VUC København Syd (KBH SYD) har arbejdet fagligt med emnet bæredygtighed hele året og nu også fået omsat deres viden i et konkret produkt, nemlig et magasin til unge. De har gennem projektet afprøvet rollerne som ide-magere, journalister, fotografer, redaktører, marketing-medarbejdere og forlag. En spændende proces, som gør, at de unge mennesker udover at lære det faglige stof også får lært at sætte deres viden i spil på en måde, de kan bruge i et fremtidigt job.

"Kursisterne har arbejdet med projektet med stort engagement og formålet med projektet har overordnet været at få foretagsomhed og anvendelsesorientering til at gå hånd i hånd og dermed styrke kursisternes læring. Projektet er således med til at øge deres faglige såvel som deres generelle kompetencer og gøre dem mere parate til arbejdslivet i erhvervslivet." udtaler Jacob Kjærgaard, der er HF-uddannelseschef.

Kursisterne fra innovationsklassen er med udgivelsen af dette magasin med til at sætte standarden for, hvordan vi i fremtiden skal tage stilling til vores omverden ved at lave magasinet her, som er gennemsyret af temaet bæredygtighed. Magasinet hedder 'Future Magazine' og er netop kommet fra trykken i 3000 eksemplarer. Nu skal det til at distribueres. I første omgang på Folkemødet på Bornholm her i weekenden og derudover på relevante steder og uddannelsesinstitutioner for unge og voksne.

Magasinet byder på artikler om mange forskellige emner, men fælles for dem alle er, at de byder på overvejelser om emnerne set igennem et bæredygtighedsperspektiv. Eksempelvis er der både en artikel om overvægt og bæredygtighed, og en anden om Skifergas og bæredygtighed. 

På den måde er klassen med til at sætte dagsordenen for, hvordan vi alle i fremtiden bliver nødt til at tænke på vores fælles fremtid, når vi skal tage stilling – både til de nære ting og til de helt store centrale problemstillinger. 

Kursisterne har arbejdet med projektet med stort engagement og formålet med projektet har overordnet været at få foretagsomhed og anvendelsesorientering til at gå hånd i hånd og dermed styrke kursisternes læring. Projektet er således med til at øge deres faglige såvel som deres generelle kompetencer og gøre dem mere parate til arbejdslivet i erhvervslivet, udtaler Jacob Friis Kjærgaard, der er uddannelseschef for HF