HF efter den nye HF-reform

24.01.2017
Reformen træder i kraft fra skoleåret 2017/2018. Den styrkede uddannelsesparathedsvurdering træder ligeledes i kraft fra skoleåret 2017/18, så de elever, der begynder i 8. klasse sommeren 2017, bliver de første, der følger de nye adgangskrav.

I efterår 2016 er der vedtaget en ny reform for HF.

Reformen træder i kraft fra skoleåret 2017/2018. Den styrkede uddannelsesparathedsvurdering træder ligeledes i kraft fra skoleåret 2017/18, så de elever, der begynder i 8. klasse sommeren 2017, bliver de første, der følger de nye adgangskrav. 

Her er nogle af ændringerne i HF-uddannelsen

 • Adgang med kompetencevurdering:
  Elever, der ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse kan bede den enkelte skole om en standardiseret, individuel kompetencevurdering. Eleven kan optages, hvis skolen vurderer, at han/hun har de rette faglige og personlige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen.

 • Adgang fra 9. klasse:
  Der åbnes for optag fra 9. klasse til 2-årigt HF, hvis den enkelte vurderes uddannelsesparat og består folkeskolens afgangseksamen med et tilstrækkeligt resultat.

 • Adgangsgiven til videregående uddannelser:
  HF-uddannelsen kan fortsat give adgang til både erhvervsakademi-, professionsbachelor- samt universitetsuddannelser.

 • 2 år eller 2½ år:
  Adgang til universitetet kræver en udvidet fagpakke (ekstra 250 timer) på 2. år af 2-årig hf eller tilbygning efter 2-årig hf på GSK eller hf-enkeltfag. Den faglige tilbygning tager højest ½ år.