Fra 1. januar hedder skolen HF & VUC København Syd og får nyt logo

01.01.2016
Navne- og logoskiftet er både et udtryk for sektorens og institutionens generelle strukturændringer og også begrundet af økonomiske indgreb, men det er også et udtryk for, at vi er med helt fremme i en uddannelsespolitisk udvikling og et vidne om, hvordan VUC tilpasser sig den politiske dagsorden og de uddannelsesbehov, som samfundet efterspørger. Det skal vi være stolte af.

Nyt navn og nyt logo

HF og VUC København Syd er fra 1. januar vores skoles nye navn og skolen får også nyt logo. Vi er en skole i Københavnsområdet og vi har været i rivende udvikling de seneste år, særligt siden vi i 2011 indførte den 2-årige HF og er gået hen og blevet en af de største HF-skoler i Storkøbenhavn. Det vil vi gerne markere med et navneskift, og det er derfor, at vi har valgt at få HF ind i navnet og København ind i navnet. Det nye navn afspejler på den måde det nye stærke HF-område, de nye HF-linjer, vores lokation og vores målgruppe. Det siger hvem vi er, og hvor vi er.

Mange forskellige og skiftende målgruppe

VUC har som sektor altid haft at gøre med kursister med vidt forskellig baggrund. Der har været en stor blanding, af køn, alder, etnicitet, social og faglig baggrund. Dog ses det, at der har været en markant ændring, af målgruppens alder den seneste tid. I en ny undersøgelse vi fik foretaget viser det sig for eksempel, at den gennemsnitlige kursist er 20 år. Derudover er det også, som noget helt nyt, blevet attraktivt for unge på 18 og under 18 år at gå på VUC. På vores to skoler er der ca. 24% af vores nuværende kursister der er mellem 16-18 år.

Kært barn har mange navne

Gennem de sidste 40 år har vi udviklet os som uddannelsesinstitution og har heddet mange navne, da vi med vores brede målgruppe, fleksibilitet og de mange uddannelsesmuligheder altid har stået over for en større udfordring i forhold til at finde en klar entydig identitet. Vi er gået fra at være en aftenskole, der har haft fokus på enkeltfagsundervisning til at være en alternativ ungdomsuddannelse for voksne, og siden 2007 fik VUC-skoler tilladelse til at udbyde 2årig HF. Vi har derfor udviklet et særligt fokus på at tilbyde og udvikle HF-linjer der forbereder vores kursister til mellemlange videregående uddannelser.

Vi har dykket ned i historien, og undersøgt de mange navne, vi har haft siden 1971. Det viser sig, at det er 8. gang vi skifter navn. Her ser i vores navnehistorie: 

  • 1971: Aftenskolernes hf i Rødovre
  • 1975: Hvidovre/Rødovre Forberedelseskursus
  • 1980: Brøndby/Rødovre Forberedelseskursus
  • 1984: Brøndby/Rødovre Forberedelseskursus
  • 1989: VUC Vestvolden
  • 2000: VUC Hvidovre/Rødovre
  • 2003: VUC Syd
  • 2007: VUC Hvidovre-Amager
  • 2015: HF og VUC København Syd

De mange navne er både et udtryk for sektorens og institutionens generelle strukturændringer og også begrundet af økonomiske indgreb, men det er også et udtryk for, at vi er med helt fremme i en uddannelsespolitisk udvikling og et vidne om, hvordan VUC tilpasser sig den politiske dagsorden og de uddannelsesbehov, som samfundet efterspørger. Det skal vi være stolte af.

Nyt logo

Sammen med det nye navn får vi nyt logo. Vi har fået tegnet et mere moderne, grafisk stramt og tidssvarende logo. Det er samtidig et fleksibelt logo, dvs. at vi har 5-6 versioner af vores nye logo blandt andet i forskellige farver og i negativ med hvid skrift på sort baggrund i stedet for sort på hvid baggrund. Grunden til at vi vil operere med et mere fleksibelt logo fremover er at vi efterhånden optræder på så mange forskellige medier og platforme, så vi bedre kan tilpasse os mediet både på print og digitalt, i stort format og lille format. Vi er på hjemmesiden, e-mail-signaturer, facebook, avisannoncer, google, uddannelsesportaler, kæmpe bygningsbannere, stationer og busstoppesteder, fitness-centre og vi er på print på brevpapir, stempler, visitkort osv. Logoet skal derfor kunne bruges på mange forskellige medier og platforme og være med til at afspejle forskellige budskaber. På billedet ser i kerne-logoet, mother-brand’et som det kaldes, som man altid kan bruge. 

Henover de første måneder i det nye år vil det nye logo optræde på flere og flere af vores platforme og medier og i markedsføringen. Det bliver en glidende overgang til det nye logo, blandt andet for at undgå forvirring hos omverdenen, nye kursister, eksterne samarbejdspartnere og netværk osv. Så i en periode vil vi opleve både det gamle og det nye logo, men langsomt bliver det gamle logo udfaset og vi vil blive kendt som København Syd og genkendes på det nye flotte logo.