Foredrag om Røde Kors' rolle i verdens krige og konklikter

31.10.2018

AVU-gruppen på Amager havde inviteret Anders og Frederik fra hjælpe-organisationen Røde Kors forbi. Anders og Frederik er begge frivillige i Røde Kors, og tager ud på skoler for at fortælle om formålet med Røde Kors og Røde Kors' internationale arbejde. Foredraget er en del af KBH SYDs konstante fokus på medborgerskab – eleverne bliver trænet i at forholde sig til det samfund, de er en del af, og være aktivt deltagende i samfundet.

Husk det medmenneskelige

Det var et meget stærkt oplæg som Anders og Frederik fra Røde Kors holdt for Amagerafdelingens DSA Basishold og 9. klasseshold. Der blev ikke lagt fingre imellem i foredraget, som bar bræg af, at den ene foredragsholder, Frederik, er tidligere udsendt kampsoldat. Han har haft krig tæt ind på livet. Han ved hvor galt det kan gå, når mennesker går i krig. Og han ved, hvor hårdt verden har brug for organisationer som Røde Kors til at minde lande og deres militær om at huske det medmenneskelige, når de går i konflikt.

"Krig skal ikke være sådan, at man bare slagter hinanden"

Røde Kors blev skiftet af schweizeren Henri Dunant. I 1859 kom han forbi en slagmark af døde og døende. Han samlende frivillige førstehjælpere samme og gik i gang med at behandle de sårede uden hensyn til hvilken side, de kæmpede for. For som Frederik fra dagens foredrag fortalte, ”krig skal ikke bare være sådan, at man bare slagter hinanden”. Der skal være nogle spilleregler. Det mente Henri Dunant også, så sammen med en gruppe grundlagde han Røde Kors i Genéve i 1864, hvor disse spilleregler blev skrevet ned. Her blev det bestemt at ”forholdene for de sårede og syge i væbnede styrker i felten skulle forbedres. Og der blev fastsat regler for beskyttelse af militært personel, som bliver såret eller syg”.

Genève-konventionen som denne regelbog hedder, er blevet udvidet efterfølgende. En af udfordringerne har været, og stadig er, at få verdens lande og ledere til at skrive under på Genève-konventionen og overholde reglerne. Som Frederik formulerede det, ”det er svært at stoppe soldater. Alle er mennesker og alle begår fejl i kampens hede. Samtidig, forklarede han, er det også op til det enkelte land at fortolke reglerne.

Gabrielle fra DSA-basis holdet syntes, det var et spændende foredrag. Hun var ikke overrasket over, at det er svært at få lande i krig til at overholde Genève-konventionen. ”Det er som om ”all rules are ment to be broken”. Det er jo realiteten”, sagde hun. ”men det var rigtig spændende at høre om. Og det får da mig til at tænke”.

Batter Røde Kors' arbejde noget?

En del af eleverne stillede tvivl ved, om Røde Kors arbejde overhoved batter noget, når nu mange lande ikke overholder reglerne. Til det svarede Anders: ”Hvis Røde Kors ikke var her, ville lande i krig opfører sig langt værre, end de gør i dag. Røde Kors er med til at holde dem ansvarlige. Og Røde Kors hjælper de civile i krigshærgede dele af verden.”

Elever ville selv være frivillige i Røde Kors

Det var en del AVU-hold, der hørte Anders og Frederik snakke om Røde Kors arbejde. Heriblandt et DSA-Basishold, med elever fra alle dele af verden. De havde inden oplægget arbejdet med, hvordan Røde Kors og de selv kan gøre verden til et bedre sted, og tage del i samfundet. Det er en stor del af skolens medborgerskabsperspektiv. Flere af DSA-holdet var faktisk interesseret i selv at blive frivillige på den ene eller anden måde. ”Det er en rigtig god idé at blive frivillige og hjælpe andre,” sagde to elever ”og så vil vi også få trænet vores danske”. Anders og Frederik var hurtige til at forsikre AVU-eleverne om, at de ikke ville blive sendt ud til krigszoner som frivillig i dansk Røde Kors. ”Det gør kun dem, der er professionelle”. I stedet kan man hjælpe på mange andre måder. I dansk Røde Kors kan man fx blive besøgsven for flygtningefamilier eller ældre, blive en del af skoletjenesten og fortælle skoleklasser om Røde Korses arbejde eller hjælpe med indsamling.

"Det får mig da til at tænke"

Anders og Frederik var glade for at få muligheden for at tale til KBH SYDs AVU-elever på Amager. ”Vi kommer ud for at få folk til at reflektere over hvad Røde Kors er til for. Dem, der selv er flygtninge, som nogle af KBH SYDs elever jo er, de kender tit lidt til konflikterne i deres eget land, men ikke om de andre konflikter ude i verden”.

Gabrielle fra DSA-basis holdet syntes, det var et spændende foredrag som Andres og Frederik holdt. Hun var ikke overrasket over at er svært at få lande i krig til at overholde Genève-konventionen. ”Det er som om ”all rules are ment to be broken”. Det er jo realiteten”, sagde hun. ”men det var rigtig spændende at høre om. Og det får da mig til at tænke”.  

Anders og Frederik fortalte at Røde Kors bl.a.:

  • besøger krigsfanger rundt omkring i verden.
  • opretter hospitaler.
  • opretter og driver flygtningelejre.
  • uddeler nødhjælp.
  • foretager tracing (hjælper med at familiemedlemmer, der er blevet skilt ad af krig, finder hinanden).
  • observerer og rapporterer overtrædelse af den internationale humanitære lovning (Genève-konventionen).
DSA (dansk som andetsprog) Basis havde inden foredraget arbejdet med, hvordan de selv, og Røde Kors kan gøre verden til et bedre sted