Første skoledag for AVU (9. -10. klasse)

09.08.2018

"Det kan være svært at acceptere, at det er svært at lære, men husk det som er svært nu, nok skal blive let på et tidspunkt, hvis I tager udfordringen op. Og tøv ikke med at bruge hinanden i klasse, hvis I har spørgsmål. Man lærer ofte bedst, når man lærer fra sig", sådan sagde Peter Zinckernagel bl.a. i sin tale til de nye AVU-elever

Velkommen til alle nye AVU'er

I dag havde AVU'erne første skoledag. 

På Amager holdt uddannelseschef for AVU, Karina Bek tale, og på Hvidovre var det Rektor Peter Zinckernagel, der bød de nye Basis-hold, 9.-klasses og 10.-klasses-elever velkommen. Begge havde fokus på læring og på, hvor fed en følelse det er at lære, når det lykkes. "Det kan være svært at acceptere, at det er svært," fortalte Peter "men husk det som er svært nu, nok skal blive let på et tidspunkt, hvis I tager udfordringen op. Og tøv ikke med at bruge hinanden i klasse, hvis I har spørgsmål. Man lærer ofte bedst, når man lærer fra sig". Karina sluttede af med at sige: "Mange af jer kommer fra vidt forskellige baggrunde, men det I har tilfælles er, at I skal lære noget nyt, og at I skal gøre det sammen. Det bliver måske lidt hårdt, men helt sikkert også rigtig sjovt." 

Vi er her for at hjælpe jer

Vejledningen

De nye elever fik også besøg af skolens vejledning. På Hvidovre fortalte Luise Ralfkiær, der er leder af vejledningen, om vigtigheden af at bruge sin vejleder rigtigt, og bruge den vejleder, der er tilknyttet ens hold. "På den måde kan vi bedre hjælpe jer, og følge jer", forklarede hun. Og på Amager fortalte vejleder Hanne Arnskov, at man som elev både kan bruge vejledningen, hvis man har faglige udfordringer, eller hvis man har personlige udfordringer, som påvirker skolegangen. "Det kan være relevant, hvis I skal skifte niveau, begynde på lektie-cafe eller noget helt tredje," fortalte Hanne. "Os vejledere arbejder tæt sammen med jeres lærere, for at få alt til at fungere ude i klasserne. Vi har tavshedspligt, så I kan snakke med os om lige hvad I har brug for." I finder mere info om vejledningen her

Ordblindevejledning

Derudover var Læse-skrivecentret også forbi og fortælle om mulighederne for ordblindevejledning og test. "Hvis du allerede ved, at du er ordblind, så er det en god ide, at fortælle det til dine lærere og din vejleder. Hvis du gerne vil finde ud af, om du er ordblind og godt kunne tænke dig at blive testet for det, så kom til Læse-skrivecenteret," opfordrede Kristine fra Læse-skrivecentret. Det er også Læse-skrivecentret, der står for skolens lektiehjælp, der ligger hver mandag på begge afdelinger. Læs mere på elevintra på Edulife.

SU-workshops

Der blev også tid til at dvæle lidt ved SU til dagens intro. Det er noget, der berører mange, særligt her i forbindelse med studiestart. Pernille og Stine fra servicecentret ridsede nogle af de faldgruber, som AVU-eleverne skulle være opmærksom på, når de selv skal søge SU. Fx gælder der særlige regler, hvis man ikke er dansk statsborger, hvis man ikke er fyldt 18, eller man skal på barsel. De forklarede også, at du selv skal udfylde din ansøgning til SU på www.su.dk. "Og så afholder vi SU-workshop en gang om måneden på hver afdeling. Det er hver 1. tirsdag i måneden på Hvidovre og 1. torsdag i måneden på Amager. Du kan også skrive en mail på su-vejl@kbhsyd.dk. Der kan godt være noget behandlingstid på mail, særligt ved semester-opstart. Det er derfor en god ide at møde op til workshoppene," fortalte Stine.

Tjek Edulife

Derudover var både kommunikationsafdelingen og Servicecentret forbi og hilse på. "Skolens intranet hedder Edulife, og her skal I følge med i nyheder og informationer løbende," fortalte Tille. Derudover er det en vildt god ide at følge KBH SYD her på Facebook og også på Instagram og Youtube, hvor du kan kommentere og deltage i det sociale liv, og du igennem din skoletid kan følge med i hvad der sker i de andre klasser og hverdagen på skolen.  Servicecentret fortalte, at de står klar til at hjælpe hver dag fra 8 til 14 på begge skoler. 

Mød hinanden med respekt - og bland jer

Sidst, men ikke mindst, kom projektleder Simone forbi for at fortælle om KBH SYDs medborgerskabsprojekt. Vi skal alle møde hinanden med respekt på skolen, både ansatte, lærere og elever, og arbejde med aktivt medborgerskab. Det betyder, at alle øver sig i at blive aktive borgere i et demokratisk samfund. "Hvis I for eksempel gerne vil have noget ændret eller forbedret her på skolen, så skal i endelig blande jer ved at snakke med skolens lærere og chefer, og sige jeres mening. I kan også melde jer ind i elevrådet på skolen og få indflydelse på den måde", opfordrede Simone