Nyhed - Flere og flere tager uddannelse online

En elev, der studere hjemmefra

Flere og flere læser deres uddannelse online

HF & VUC KBH SYDs e-learning er i vækst, for der er flere og flere, der ønsker at læse deres uddannelse og fag online.

Det giver både fleksibilitet og frihed at læse et eller flere fag online. Nogle vælger at kombinere fremmøde-undervisning på skolen med et fag eller to på e-learning, men flere og flere vælger også at tage hele deres uddannelse online.

Vi har sat skub i arbejdet med at understøtte en udvikling af vores e-learning, som både rummer en strukturel udvikling i organisationen og udvikling af aktiviteten. "Der er brug for et ændret syn på læring og undervisning i samfundet og en stigende efterspørgsel efter nye og mere fleksible tilrettelæggelsesformer, som tilgodeser forskellige måder at indrette sit liv på", fortæller Laila Emiliussen-Hougaard, rektor på HF & VUC København Syd. 

"Vi sætter fokus på arbejdet med digital undervisning og de muligheder og begrænsninger, der er med det. Vi vil sikre mindst lige så høj kvalitet i tilrettelæggelsen, som ved ordinær fremmøde-undervisning og derfor etablerer vi en organisering, der fremtidssikrer aktiviteten, så den modsvarer de behov, der er hos interessenter og samarbejdspartnere."

"Både undervisere og kursister er gladere for online-undervisning, end de havde troet, at de havde været. Det er en positiv feedback for os og samtidig hører vi igen og igen, at fleksibilitetet passer godt til de af vores kursister, der både har familiforpligtelser og jobs ved siden af studiet", fortæller Stine Kristensen, pædagogisk leder på e-learning.

Forventningen er, at vi på KBH SYD vil se en fortsat stigning på e-learning - også efter corona-perioden med hjemsendelser er aftagende.  

"Jeg valgte HF e-learning af to grunde. For det første fordi jeg gerne ville arbejde ved siden af. Jeg kunne ikke overskue at skulle 100% på SU. Den anden grund er, at jeg er mega-b-menneske. Så jeg laver alle min lektier om natten. Derfor ville jeg gerne selv kunne bestemme over min tid. Det kan man netop med e-learning. "
- Simone, tidligere elearning-kursist
Simone læser e-learning
Simone læser sin HF online

Rigtig mange fordele ved e-learning, fortæller Simone

"Der er rigtig mange fordele ved at læse HF som e-learning. Men det kræver, at man er en type, der godt kan lide at gøre tingene selv.

Den største fordel er jo nok, at man selv kan tilrettelægge sin tid. En anden fordel er, af at man tager fagene på kort tid. Når man skal til eksamen, så kan man huske det hele. Særligt på halvårsholdene, kan man huske alting, som var det i går. En tredje fordel er, at næsten al information fra lærerne ligger på vores e-learningssites, så derfor er det online undervisningsmateriale meget struktureret. Man kan nemt finde materialerne, som man skal bruge. Det er også en fordel til eksamenerne, for når man har trukket et emne, så skal man bare klikke ind på de tekster, man skal bruge i materialesamlingerne", fortæller Simone, der er tidligere e-learning-elev og har taget en fuld HF online.

(Første gang publiceret d. 27.08.2021)