Flere end 500 nye elever strømmende ind på KBH SYD i januar 2019

15.01.2019

Nogle elever manglede folkeskolefag, andre skulle i gang med en HF

Starte på folkeskolefagene som voksen

Vinter-halvåret er typisk en stor opstartsmåned for AVU-elever. Det er de voksne elever, der mangler et eller flere folkeskolefag for at komme videre på en erhvervsuddannelse eller på HF. Og også de voksne, der kommer fra sprogskolen og skal videre i det danske uddannelsessystem. For mange starter drømmen om uddannelse eller job med AVU på VUC: ”Vi på KBH SYD ”vil gerne være et sted, hvor jeres drømme går i opfyldelse,” indledte Uddannelseschef Jacob Kjærgaard i sin tale til AVU-eleverne. Og der var mange drømme i lokalet. Hannah, der har boet i Danmark i 5 år, ville gerne ind og læse til Sosu-hjælper. En anden elev, havde været i Danmark i 14 år og lavet ”alt muligt”, som hun sagde, ville gerne ind og læse på universitet. ”Nu skulle det være”, fortalte hun. Første skridt var at tage en 10. klasses eksamen og så videre på HF-enkeltfag. 

Læs mere om AVU på KBH SYD

Hannah, der har boet i Danmark i 5 år, ville gerne ind og læse til Sosu-hjælper. Derfor starter hun nu på Dansk G-niveau

Top-motiverede Vinter HF-elever

Drømme var der også nok af hos de HF’ere, der startede: Én ville være socialerådgiver, én anden ville læse idræt, en tredje vil på læse antropologi og en fjerde ville læse til sygeplejerske og så i lære som bedemand. Langt de fleste vil ind på en videregående uddannelse. Og derved, var de ”allerede godt på vej til at klare deres HF”, forklarede studievejleder Nikolaj Jack eleverne, ”det er vigtigt at have et mål og delmål, hvis man ønsker at gennemføre”. Rektor Peter Zinckernagel holdt også tale for HF’erne. Han fortalte blandt andet i sin tale, at skolens lærere og studievejledere vil støtte eleverne i at nå deres mål, "og vi vil hjælpe dem af jer, der ikke ved, hvad I vil efter HF med at få et mål".

Læs mere om HF på KBH SYD

Det er afgørende, at man tør vise svaghed, og stille spørgsmål. Og derfor er skolen her et sted, hvor alle skal møde og bidrage til åbenhed og forskellighed. Her skal I ikke sidde og tænke på, om I ser rigtige ud, eller kommer fra den rigtige bydel. I skal i stedet vise os, den I er. Det er en del af jeres dannelse, forklarede Rektor Peter Zinckernagel i sin tale til eleverne,

I skal møde og bidrage til åbenhed og forskellighed

Rektor Peter Zinckernagel holdt tale for både AVU-eleverne og HF-eleverne. Han lagde vægt på, at det vigtigste for at lære, er, at man er et sted, hvor man kan ”være tryg og tør blotte sig". "Det er afgørende, at man tør vise svaghed, og stille spørgsmål. Og derfor er skolen her et sted, hvor alle skal møde og bidrage til åbenhed og forskellighed,” forklarede han. ”Her skal I ikke sidde og tænke på, om I ser rigtige ud, eller kommer fra den rigtige bydel. I skal i stedet vise os, den I er.” Det er en del af jeres dannelse, forklarede Peter, og fortalte, at vi alle hjælper hinanden her på skolen. Og at jeres lærere altid være der til at hjælpe jer, når det er allersværest. Men vi kan ikke gøre det uden jer. Velkommen til alle sammen

Tilmeld dig en uddannelse på KBH SYD

Billeder fra opstart januar 2019