Nyhed - Fællesskaberne styrkes på Blanddigdagen

Bland dig dag
Bland dig dag
Bland dig dag
Bland dig dag
Bland dig dag
Bland dig dag
Bland dig dag
Bland dig dag
Bland dig dag
Bland dig dag
Bland dig dag
Bland dig dag
Bland dig dag
/

KBH SYD styrker fællesskaberne på Blanddigdagen 2021

Den 15. og 16. september afholdte KBH SYD Bland dig-dag. Det var en stor succes, der i den grad fik eleverne ud af klasseværelset. 

Bland-dig-dag handlede nemlig om at lære hinanden og sig selv lidt bedre at kende, bryde med fordomme, øve samarbejdet og styrke fællesskabet på tværs af klasser og hold.  

Det blev til forskellige samarbejdsøvelser, lege, foredrag og workshops fordelt på begge afdelinger over to dage. Det var eleverne selv, der havde arrangeret det meste.

Forskellige aktiviteter

Noget med kager var populært. Fx havde en gruppe på Hvidovre fundet på lagkage-lavning, som skulle udføres med bind for øjnene. En anden gruppe på Amager lavede en konkurrence i hvem, der kunne pynte den flotteste kage på tid. Og en tredje gruppe havde lavet en quiz, hvor vinderen fik lov at kaste flødeskumsfyldte lagkager i hovedet på quizværterne. Det sidste var et stort hit!

Bold-lege i mange afskygninger fyldte også meget. Helt fra blindefodbold og fodboldgolf til fodboldturneringer og rundboldturneringer imellem klasserne.

Eleverne selv, der arrangerede det meste

Det var tydeligt at se, at lærerne havde forsøgt at involvere sig så lidt som muligt og lade elevernes kreativitet få frit løb. I den ene klasse stod den på sidde-planke på tid, i en anden var der kasino, i en tredje var der konkurrencer i ballondans og limbo.

Det handlede om at blande sig og lærer naboklassen og de andre elever på skolen at kende. Det var tiltrængt oven på den lange coronaperiode - og som vi krydser fingrer for er slut. Det handlede dog også om at konfrontere de fordomme, man måske har om hinanden. Derfor havde Esportklassen fx inviteret nabo-klassen forbi til spil og samabejdsøvelser online. ”Det er vigtigt for os at vise, at en stor del af esport handler om at kunne samarbejde og kommunikere,” forklarede Patrick fra esport-klassen.

Alle eleverne var med

Det var alle skolens elever, der var med til Bland dig-dag. Nogle havde dog valgt at blande sig i bredere forstand. HF 1.-årigseleverne (pakkerne) - dem der drømmer om at blive socialrådgivere, pædagoger og sygeplejerske – havde inviteret Frivilligcenter Valby og Kulturhuset Pulsen forbi, for at høre om hvordan de hver især kunne gøre en forskel i verden. Og AVU-klasserne arbejdede med at påvirke dem selv og skolen. Det blev til workshops og foredrag om klimavenlig mad og konkrete forslag til, hvordan man kunne styrke forholdene for AVU-eleverne på skolen.

(Første gang publiceret 21.09.2021)