Engageret debatmøde mellem kursister og politikere

16.11.2015
Der var fyldt i storrummet 315, da lokalpolitikerne Mathias Tesfaye (fra socialdemokraterne) og Mikkel Dencker (fra Dansk Folkeparti) kom på besøg d. 11. november. Det blev til et par timers engageret dialog mellem vores elever og lokalpolitikere om Danmarks fremtid.

Danmarks fremtid, retsforbeholdene og lukkede grænser

Der var fyldt i storrummet 315, da lokalpolitikerne Mathias Tesfaye (fra socialdemokraterne) og Mikkel Dencker (fra Dansk Folkeparti) kom på besøg d. 11. november. De to politikere har tilsammen 2/3 af alle Hvidovre kommunes stemmer og er derfor særlig relevante at diskutere lokalpolitik med. Mikkel Dencker er desuden viceborgmester i Hvidovre. Det blev til et par timers engageret dialog mellem vores elever og lokalpolitikere om Danmarks fremtid. 

Politikerne synes at det går godt i Danmark

Matias Tesfaye (S) lagde ud med at skitsere Danmarks situation i forhold til et uddannelsesmæssigt A- og B-hold. Han mener, at på trods af, at det går godt for Danmark, så er der en stor gruppe danskere, der er i gang med at blive hægtet af samfundsudviklingen. Det er de ufaglærte. Og dem er der en del af i Hvidovre kommune. De ufaglærte har sværere og sværere ved at klare sig på arbejdsmarkedet, fordi der kræves mere og mere af medarbejdere i takt med den teknologiske udvikling. Derudover er der større konkurrence om jobbene på grund af at flere og flere jobs går til udenlandsk arbejdskraft. Det vil sige, at de svagest uddannede i fremtiden får sværere ved at finde jobs, og det har betydning for, hvordan de klarer sig i tilværelsen i øvrigt. Derfor ser han gerne, at der bliver gjort en ekstra indsats for at få dem med og i gang med en uddannelse, fx her på HF & VUC København Syd (KBH SYD).

Mikkel Dencker (DF) var enig med Tesfaye om, at det går godt for Danmark. Han betegnede det danske samfund som et dejligt samfund med stor sammenhængskraft. Samtidig luftede han en bekymring for, om vi som samfund kan blive ved med at følge med udviklingen og bevare sammenhængskraften i forhold til de mange tilflyttere, der kommer til landet. 

Afstemningen d.3. december

De to politikere forholdt sig forskelligt til afstemningen d. 3. december, hvor vi skal til folkeafstemning og stemme om fortsat dansk deltagelse i det fælles europæiske politisamarbejde, EUROPOL. Tesfaye og socialdemokraterne mener, at vi skal sige ja, for at understøtte politiets europæiske samarbejde. Dencker og det danske folkeparti er modstandere af aftalen. De mener, at et ja ved folkeafstemningen vil betyde flere asylansøgere og dermed forringelser generelt i det danske samfund.

Der kom gode og relevante spørgsmål fra eleverne undervejs. En elev spurgte for eksempel ”Hvorfor kan man ikke få permanent opholdstilladelse men kun 2 år, når andre kriminelle personer har fået permanent opholdstilladelse? ”. En anden spurgte ind til, hvad det egentlig vil sige, at lukke grænserne.

Diskussionerne kan bruges ude i undervisningen

Emir Jevric, samfundsfagslærer, udtaler ”det var et fedt dialogmøde mellem vores kursister og lokalpolitikerne. Der blev givet plads og tid til at diskutere de emner, der ligger vores kursister mest på hjerte. Det er flygtningepolitikken og de konsekvenser, den har for enkeltindivider og familierne. Men det er fedt at opleve, at de er spørgelystne og interesserede i politik. På baggrund af Tesfayes og Denckers oplæg og udtalelser kan vi nu få nogle substantielle diskussioner i gang i undervisningen. Jeg glæder mig allerede til næste gang vi får besøg af politikere. ” Han er også begejstret for at politikerne siger ja til at deltage i sådan et møde med de unge borgere i kommunen. ”Begge politikker er meget aktive i Vestegnen, hvilket er grunden til, at de blev inviteret til det her ’borgermøde’. Og så er det jo fedt, at de siger ja til at komme ” siger Emir.